Razumevanje generacij na delu

Poznavanje ljudi, ki delajo z vami je ključnega pomena pri upravljanju vaših zaposlenih in partnerjev. Ena glavnih idej, ki je povezana s tem je ta, da vsak zaposleni pripada drugi generaciji. 

Razumevanje generacij na delu, vam daje vredno orodje, da znate bolje ravnati z vsakim posameznikom; v resnici je vsak zaposleni svet zase, toda odvisno kateri generaciji pripada, je verjetno, da se bo odzval na nek določen način. Če poznamo značilnosti vsake generacije in njeno mnenje do dela, potem bo lažje upravljati z njimi na najboljši način – tako za zaposlene kot zaposlovalce.

Toda razumevanje, da obstajajo različne generacije, ni edini potreben korak za zaposlovalce in kadrovike. Problem ni v tem, da obstaja veliko generacij; problem je v tem, da vsak generacija potrebuje popolnoma drugačne stvari na delu. Če jih obravnavamo tako, kot pričakujejo, da bodo obravnavani, lahko delodajalcu, kadroviku ali odgovornemu za UZD pomaga pri motiviranju zaposlenega, da se pri delu kar najbolj trudi.

Prvič imamo 5 različnih generacij istočasno na delu. Kaj bi se zgodilo, če bi začeli načrtovati to, kako delamo skupaj? V videu Mr. Conley pokaže, kako dela starostna raznolikost podjetja bolj močna in promovira, da različne generacije mentorirajo druga drugo na delu, kar pomeni, da modrost prehaja od starejših na mlajše in obratno.

Video: Kaj se lahko baby-boomerji naučijo od milenijcev in obratno

Generacijske razlike

Generacijske razlike so en izmed glavnih izzivov s katerimi se v današnjem svetu soočajo zaposlovalci, kadroviki in odgovorni za UZD. To da istočasno dela toliko različnih generacij ima svoje prednosti pa tudi slabosti. Razlike so vidne z opazovanjem vsake generacije:

Aktivnost: Generacije

Oglejte si generacije, s katerimi se srečujete v podjetju. Kakšne lastnosti vsake od njih opazite?

Za zgornjo vajo si lahko pomagate s tem linkom, če niste prepričani, katera je katera generacija. 

Tabela 1 – Generacijske lastnosti

GENERACIJE
GENERACIJA BABY BOOMERJI GENERACIJA X GENERACIJA Y (MILENIJCI) GENERACIJA Z
LETNICA ROJSTVA 1946 – 1964 1965 – 1979 1980 – 2000 2001 – 2010
GLAVNE ZNAČILNOSTI Blaginja v otroštvu, nič vojn Najvišja raven izobrazbe, dosežena do takrat Internetno znanje Večina jih še ni na trgu delovne sile
Prvi so doživeli politične spremembe, kot je npr. padec berlinskega zidu Revolucija na delu (razporedi, ure, kraji, mobilnost…) Navajeni na internet
Globalno segrevanje je prepoznano

 

Potrebujete pomoč pri odkrivanju specifičnih lastnosti vsake generacije na delu? To so glavne značilnosti, ki jih morate imeti v mislih, ko upravljate z generacijskimi razlikami med zaposlenimi: Lesonsky, Rieva. How To Manage Employees From Every Generation (2011)

 

Tabela 2 – Lastnosti generacij na delu

GENERACIJE
GENERACIJA BABY BOOMERJI GENERACIJA X GENERACIJA Y (MILENIJCI) GENERACIJA Z
LETNICA ROJSTVA 1946 – 1964 1965 – 1979 1980 – 2000 2001 – 2010
GLAVNE ZNAČILNOSTI Ekstremno orientirani na delo Razmerje med delom in prostim časom, neodvisnost Še bolj cenijo razmerje med delom in prostim časom, neodvisnost Večina jih še ne dela
Cenijo varnost in stabilnost Prilagodljivi in iznajdljivi Iščejo svobodo; želijo biti obravnavani enakovredno od prvega dne
Jasno določeni cilji in naloge Večina jih je seznanjena s tehnologijo Nimajo strahu pred avtoriteto, želijo si sprememb
Raje komunicirajo osebno ali prek telefonskega klica Lahko komunicirajo s tehnološkimi orodji Visoko tehnološko znanje

Prednosti večgeneracijske delovne sile

Čeprav se zdi, da je upoštevanje vseh teh razlik prenaporno za vodje, kadrovike, odgovorne za UZD, toda večgeneracijska delovna sila s sabo prinaša tudi prednosti za podjetje.

Če imamo raznoliko okolje, bo to podjetje vedno obogatilo, saj omogoča primerjanje in učenje drug od drugega. V primeru večgeneracijskega okolja, opažamo, da različne življenjske izkušnje, izobrazba, zgodovinsko ozadje,…ustvarjajo bazen učenja in napredka za zaposlene v takšnem podjetju. 

Glavne prednosti večgeneracijske delovne sile so:

  • Različne veščine: vsaka generacija ima doprinos različnih talentov in veščin, odvisno od starosti; mladi zaposleni so navajeni na tehnologijo in so zelo dobri z delom z računalnikom in novo tehnologijo, medtem ko so starejši zaposleni po navadi strokovnjaki pri medosebnih veščinah in znajo ravnati z ljudmi ena na ena. Zaposlovanje ljudi vseh starosti, gradi okolje, v katerem bodo stranke, ki imajo raje, da so obveščene prek spleta, to tudi dobile, ampak obenem pa bo ugodeno tudi tistim, ki si želijo telefonskega klica.
  • Mentorstvo: usposabljanje zaposlenih je ključna točka delodajalcev, kadrovikov. Če imamo medgeneracijsko okolje, potem je možno ustvariti mentorski tok med zaposlenimi, ki jim dovoljuje izmenjavo izkušenj in znanja, brez, da bi morali plačati za zunanje izvajalce. Če želimo to doseči, je potrebno imeti zdravo okolje, ki ne spodbuja mišljenja, kot je npr. “če mentoriram drugega, bo ta imel prednost pred mano”. Ko dosežemo takšno okolje, zaposleni ne le dobijo nova znanja, temveč ustvarijo tudi boljša delovna razmerja med sabo.
  • Kontinuiteta: imetje delovne sile, ki pripada različnim generacijam, je učinkovit način izogiba zastaranja. Če imamo samo starejše zaposlene, potem podjetje ne dobi “sveže krvi”, ki bi se učila od izkušenih zaposlenih o njihovem znanju o podjetju in ko bi se ti upokojili, bi ostala le peščica ljudi, ki bi lahko nadaljevali njihovo delo. Če pa so v podjetju samo mladi, potem je nemogoče prenašati znanje, saj ga še nihče nima.

McQuerrey, Lisa. Prednosti starostne raznolikosti delovne sile

Kakšno korist lahko imate od vsake generacije? Dobro je vedeti, katere veščine so po navadi najboljše znotraj ene generacije, čeprav se morate zavedati, da je vsak zaposlen svet zase in da to, da je del neke generacije, še ne pomeni nujno, da ima veščine povezane z njo – lahko ima namreč tiste, povezane z drugo generacijo.

Seveda obstaja še več prednosti večgeneracijske delovne sile; veliko bo odvisno tudi od tipa organizacije.

<div id=”panel-1748-0-0-5″ class=”so-panel widget widget_sow-button panel-last-child” data-index=”5″ data-style=”{&quot;background_image_attachment&quot;:false,&quot;background_display&quot;:&quot;tile&quot;}”>

</div>