Profil UZD mentorjev

1. Priprava okolja

Mentor ima ključno vlogo pri nudenju potrebne izobrazbe pripravniku. Veliko jih je strokovnjakov na njihovih specifičnih tehničnih področjih, toda ali so pripravljeni biti mentorji v kontekstu učenja z delom? Mentorji ne delajo v izolaciji in niso stroji, zato moramo upoštevati tudi človeško naravo. Učinkovit mentor potrebuje odločilne značilnosti in veščine, ki tvorijo celoto profila uspešnega mentorja.

2. Kvalitete mentorja

Da bolje razumemo mentorjev profil, moramo upoštevati nekaj primerov dobrih lastnosti, ki se jih pričakuje od nekoga, ki bo prevzel to vlogo. Spodnji seznam vsebuje nekaj primerov. Vedeti moramo, da ta seznam ni popoln in podroben, lahko pa služi za dober začetek vašega razumevanja.

 • Dobre komunikacijske veščine
 • Veščine postavljanja vprašanj
 • Sposobnost aktivnega poslušanja
 • Motiviranost
 • Etična načela
 • Izobraževalne (pedagoške) veščine
 • Želja po pomaganju drugim
 • Pozitiven odnos
 • Čustvena inteligenca
 • Dobre organizacijske sposobnosti
 • Sposobnost upravljanja s časom
 • Sposobnost podajanja konstruktivne kritike
 • Sposobnost postavljanja, sledenja in doseganja profesionalnih ciljev
 • Iskrenost

3. Gre se za več kot samo eno vlogo

Ko izvajamo mentorske aktivnosti, lahko nekateri pomislijo, da nosimo samo “en klobuk”. Toda v resnici se bo od vas pričakovalo, da jih nosite več. Ste učitelj, svetovalec, vzornik, motivator in še kaj. Mentorski proces mora upoštevati še element človeškosti in se zato ne sme osredotočati samo na tehnične veščine.

 

4. Ali imam potrebne veščine in kvalitete ?

To je vprašanje, ki se ga vpraša skoraj vsak, ki se znajde v tej situaciji. Napačno bi bilo misliti, da ste samo zato, ker poznate neko temo ali pa ste strokovnjak na nekem področju, že lahko mentor pripravniku. Proces načrtovanja osebnega razvoja se lahko aplicira tudi na to situacijo. 

 

Korak 1- Izvedite samooceno in identificirajte potrebe

Prvi korak mora biti izvedba samoocene in prepoznavanje vaših prednosti in slabosti.

 • Kakšna je moja trenutna situacija?
 • Kaj si drugi mislijo o mojem vedenju, obnašanju in veščinah?
 • Kaj si mislim sam o sebi, v povezavi z veščinami in lastnostmi, ki so potrebne za dobrega mentorja? 

Uporabite lahko različne pristope, npr. osebno SWOT analizo ali 360 stopinjski vprašalnik. Slednji je zelo učinkovit, saj poda povratno informacijo od nadrejenih, sodelavcev, podrejenih in celo strank, če to spada v vaš kontekst.

Na koncu je namen vsakega orodja, da dobi rezultate, ki jih lahko analizira in nato deluje v skladu z njimi.

Interpretirajte vse rezultate in identificirajte področja, ki potrebujejo izboljšavo. Nadalje razmislite, kako lahko ima manko vaših veščin, prednosti, vpliv na mentorski proces.

Korak 2- Pripravite akcijski načrt

Drugi korak mora biti priprava akcijskega načrta o tem, kako boste obravnavali odkrite slabosti. To lahko naredite na različne načine, odvisne tudi od področja. Npr. svetovanja, izobraževalni seminarji,…Upoštevati morate dejavnike kot so stroški, podporo delodajalca, lastna sredstva itd. SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) cilji so pomembni na tej stopnji.

Korak 3- Izpeljava načrta

To je kritičen korak, saj morate dejansko izpeljati svoj načrt.

Korak 4 – Ocena in pregled

Zadnji korak mora biti ocena in izvedba potrebnih ukrepov, za zagotovitev, da resnično sledite načrtu. Pogosto je, da pregledate prvotni plan in naredite kakšno spremembo. To je tudi priložnost, da razmislite o procesu in kako se lahko ustrezno izboljšate.