Kommunikation mit digitalen Werkzeugen

"Sie sprechen von einer jüngeren Generation, der Generation Y, deren zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten sich von denen der Generation X unterscheiden. Die jüngere Generation fühlt sich wohler, wenn sie durch einen digitalen Mechanismus spricht, als wenn sie das von Angesicht zu Angesicht tut.”
Erik Qualman

 

Dieses Zitat unterstreicht die Bedeutung und den zunehmenden Bedarf an digitaler Kommunikation in allen Lebensbereichen, einschließlich Bildung und betrieblicher Ausbildung.

Die Art und Weise, wie junge Menschen lernen, hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich verändert, hauptsächlich durch die Allgegenwart von IKT. Die Generation Y verwendet seit frühester Kindheit digitale Werkzeuge zum Lernen. Diese Veränderungen in der Erziehung beeinflussen weitgehend ihre bevorzugten Kommunikationsmethoden, die Suche nach Informationen, aber auch die Möglichkeit, ihr Wissen zu testen und zu bewerten. Gleichzeitig bieten digitale Kommunikationsinstrumente und -kanäle effektive und flexible Möglichkeiten für die Online-Kommunikation zwischen verschiedenen Interessengruppen.

Angesichts des schnelllebigen Umfelds von Unternehmen und der zunehmenden Arbeitsbelastung ihrer Mitarbeiter/innen (einschließlich Mentor/innen, Trainer/innen und Instruktor/innen, die täglich an WBL beteiligt sind) bietet die Verwendung digitaler Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit WBL-Lernenden und die Unterstützung ihres Lernens durch den Einsatz dieser Hilfsmittel neue Möglichkeiten, die sich als effektiv und zeiteffizient erwiesen haben. Obwohl die persönliche Interaktion weiterhin wichtig und unvermeidlich ist, könnte die Anwendung digitaler Kommunikationsinstrumente bei korrekter Verwendung das Lernen und Lehren ergänzen und unterstützen. Die Überlegung besteht daher darin, auszuwählen, welches Werkzeug oder welche Werkzeuge am besten zum Unternehmen und den Bedürfnissen der Lernenden passen, und dabei die Vor- und Nachteile dieser Werkzeuge zu berücksichtigen.

 

Wie funktioniert digitale Kommunikation und warum ist sie so effektiv?

Digitale Kommunikationswerkzeuge stellen Kanäle dar, die es ermöglichen, Informationen gleichzeitig an eine große Anzahl von Endbenutzer/innen zu übertragen.

Diese Funktion kann in betrieblichen Ausbildungsszenarien sehr effektiv eingesetzt werden, indem Online-Lernprogramme, Demonstrationen oder Präsentationen entwickelt werden, aber auch um Änderungen zu kommunizieren, Rückmeldung zu geben, Aktualisierungen auszutauschen, den Fortschritt der Lernenden und/oder deren Bewertung zu verfolgen. Digitale Kommunikationswerkzeuge stellen auch neue, flexiblere Möglichkeiten dar, um die  Zusammenarbeit zwischen den Lernenden während ihres Lernprozesses zu initiieren und zu entwickeln.

Durch diese Art der Kommunikation wird auch allen Beteiligten ermöglicht, auf dem neuesten Stand zu bleiben und auf sehr flexible Weise zu kommunizieren, und sie hat ein hohes Potenzial, die Qualität und Intensität der Kommunikation zwischen den am Prozess beteiligten Unternehmen, Berufsbildungseinrichtungen und Lernenden zu verbessern.

 

Welche Werkzeuge werden von jungen Menschen bevorzugt?

Die Ergebnisse der Forschung im Rahmen eines Erasmus+ -Projekts, PROMOVET, das darauf abzielte, die Qualität, Professionalität und Modernisierung der Berufsausbildung für junge gering Qualifizierte durch modernen IKT-Einsatz zu verbessern, zeigten, dass die Vorlieben junger Menschen von Land zu Land unterschiedlich sein können. Jedoch sind die gebräuchlichsten und bevorzugten digitalen Kommunikationskanäle, die zum Kommunizieren und Lernen verwendet werden:

 

Weitere Informationen zu IT-basierten und Social-Media-basierten Tools, die in der Bildung verwendet werden können, einschließlich der betrieblichen Ausbildung, finden Sie unter:

 

 

 

Komunikazzjoni bl-użu ta’ għodda diġitali

Qed titkellem dwar ġenerazzjoni żagħżugħa, Ġenerazzjoni Y, li l-ħiliet ta’ komunikazzjoni interpersonali tagħha huma differenti minn Ġenerazzjoni X. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija aktar komda tgħid xi ħaġa permezz ta’ mekkaniżmu diġitali milli tiġi wiċċ imb’wiċċ.” Erik Qualman

Din il-kwotazzjoni tenfasizza l-importanza u l -ħtieġa 

Il-mod kif jitgħallmu ż-żgħażagħ inbidel b’mod sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, l-aktar permezz tal-omnipreżenza tal-ICT. Ġenerazzjoni Y ilha tuża għodod diġitali għat-tagħlim tagħhom sa mit-tfulija bikrija. Dawn il-bidliet fl-edukazzjoni jinfluwenzaw fil-biċċa l-kbira l-metodi preferuti tagħhom biex jikkomunikaw, ifittxu informazzjoni, iżda wkoll bħala mod biex jittestjaw u jivvalutaw l-għarfien tagħhom. Fl-istess ħin, għodod u kanali ta’ komunikazzjoni diġitali jirrappreżentaw ukoll modi effettivi u flessibbli għal komunikazzjoni onlajn bejn partijiet interessati differenti. dejjem tiżdied li tintuża komunikazzjoni diġitali fl-aspetti kollha tal-ħajja, inklużi l-edukazzjoni u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

Meta wieħed iqis l-ambjent mgħaġġel tal-kumpaniji u jżid l-ammont ta’ xogħol tal-impjegati tagħhom (inklużi mentors/ coaches / għalliema involuti f’WBL kuljum), l-użu ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali biex jikkomunikaw ma’ studenti WBL u jappoġġjaw it-tagħlim tagħhom billi jużaw dawn l-għodod joffri possibbiltajiet ġodda li wera li huwa effettiv u effiċjenti fil-ħin. Għalkemm, interazzjoni wiċċ imb wiċċ tibqa importanti u kemmxejn inevitabbli, l-applikazzjoni ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali jekk jintużaw b’mod korrett tista’ tissupplimenta u tappoġġja t-tagħlim u t-taħriġ; il-konsiderazzjoni għalhekk hija li tagħżel liema għodda jew għodod jaqblu l-aħjar mal-ħtieġa tal-kumpanija u tal-istudenti, waqt li jittieħed kont tal-vantaġġi u żvantaġġi ta’ dawn l-għodod.

Kif taħdem il-komunikazzjoni diġitali u għaliex hija effettiva?

L-għodod tal-komunikazzjonijiet diġitali jirrappreżentaw mezzi li għandhom kapaċità li jittrasferixxu informazzjoni lil numru kbir ta’ utenti finali fl-istess ħin.

Din il-karatteristika tista’ tintuża b’mod effettiv ħafna f’xenarji ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol billi tiżviluppa tutorials onlajn, dimostrazzjonijiet jew preżentazzjonijiet, iżda wkoll biex tikkomunika bidliet, tagħti feedback, taqsam aġġornamenti, segwitu fuq il-progress tal-istudenti u / jew il-valutazzjoni tagħhom. Għodod ta’ komunikazzjoni diġitali jirrappreżentaw ukoll modi ġodda u aktar flessibbli biex jibdew u jiżviluppaw kollaborazzjoni fost l-istudenti matul l-istudji tagħhom.

Din it-tip ta’ komunikazzjoni tippermetti wkoll lill-partijiet interessati kollha biex jibqgħu aġġornati u jikkomunikaw b’mod flessibbli ħafna u għandu potenzjal għoli biex iżid il-kwalità u l-intensità tal- komunikazzjoni bejn il-kumpaniji, l-istituzzjonijiet tal-VET, u l-istudenti involuti fil-proċess.

.

Liema huma l-għodod preferuti miż-żgħażagħ?

Is-sejbiet tar-Riċerka mwettqa fi ħdan Proġett Erasmus +, PROMOVET li kellu l-għan li jtejjeb il-kwalità, il-professjonaliżmu u l-immodernizzar tat-taħriġ tal-VET għal studenti żgħażagħ b’ħiliet baxxi permezz tal-użu modern tal-ICT, irriflettew li l-preferenzi taż-żgħażagħ jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, madankollu, l-aktar kanali ta’ komunikazzjoni diġitali komuni u preferuti użati biex jikkomunikaw u jitgħallmu huma:

Biex titgħallem aktar dwar l -għodod ibbażati fuq l-IT u l-midja soċjali li jistgħu jintużaw fl-edukazzjoni , inkluż it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, jekk jogħġbok żur:


Komuniciranje z uporabo digitalnih orodij

“Govorite o mlajši generaciji, generaciji Y, katere medosebne komunikacijske veščine so drugačne od generacije X. Mlajši generaciji je bolj udobno nekaj reči skozi digitalni mehanizem, kot pa osebno.”
Erik Qualman

 

Ta citat poudarja pomen in naraščajočo potrebo po uporabi digitalne komunikacije v vseh aspektih življenja, vključujoč izobrazbo in učenje z delom. 

Način, kako se mladi učijo, se je zelo spremenil v zadnjem desetletju, večinoma skozi vseprisotnostjo IK-tehnologije. Generacija Y je že iz svoje zgodnje mladosti navajena, da za učenje uporablja digitalna orodja. Te spremembe v izobraževanju zelo vplivajo na njihove najljubše načine komunikacije, iskanje informacij in način testiranja in ocenjevanja njihovega znanja. Istočasno orodja in kanali digitalne komunikacije prav tako predstavljajo učinkovite in fleksibilne načine spletnega komuniciranja med različnimi deležniki.

Upoštevajoč hitro spreminjajoče okolje podjetij in večanje obsega dela njihovih zaposlenih (vključujoč mentorje/trenerje/inštruktorje, ki so vključeni v UZD na dnevni bazi), je uporaba digitalnih komunikacijskih orodij za komunikacijo z UZD učenci in za podporo njihovega učenja, odkrila nove možnosti, ki so se skozi čas izkazale za učinkovite in visoko časovno efektivne. Čeprav osebna interakcija ostaja pomembna in se ji ne moremo popolnoma izogniti, lahko uporaba orodij digitalnega komuniciranja, če se jih pravilno uporabi, dopolnjuje in podpira učenje in inštruiranje. Zato moramo premisliti katera orodja izbrati, ki bodo najboljša za potrebe podjetja in potrebe učenja zaposlenih ter upoštevati prednosti in slabosti teh orodij. 

Kako deluje digitalno komuniciranje in zakaj je tako učinkovito?

Orodja digitalne komunikacije predstavljajo kanale, ki imajo zmožnost prenesti informacije velikemu številu uporabnikov naenkrat.

To se lahko zelo učinkovito uporabi pri UZD scenarijih in sicer z razvijanjem spletnih seminarjev, demonstracij, predstavitev, pa tudi za komuniciranje sprememb, dajanje povratne informacije, deljenje posodobitev, sledenju napredka študentov in/ali njihovih nalog. Orodja digitalne komunikacije prav tako predstavljajo nove, bolj fleksibilne načine uvajanja in razvijanja sodelovanja med študenti tekom njihovega študija.

Take vrste komunikacija tudi dovoli vsem deležnikom, da so na tekočem in da komunicirajo na zelo fleksibilen način, prav tako pa ima visok potencial, da zviša kvaliteto in intenzivnost komunikacije med podjetji, institucijami poklicnega izobraževanja in študenti, ki so vključeni v proces.

 

Katera orodja imajo mladi ljudje najraje?

Ugotovitve raziskave znotraj projekta Erasmus+, PROMOVET, ki je ciljala na izboljšanje kvalitete, profesionalnosti in modernizacije poklicnega izobraževanja za nizko izobražene mlade skozi modern rabo IKT, je pokazala, da se lahko preference mladih ljudi sicer razlikujejo od države do države, da pa so najpogostejši in najljubši kanali digitalne komunikacije, ki so v uporabi za komunikacijo in učenje, naslednji:

 

Če želite izvedeti več o orodjih, ki temeljijo na informacijski tehnologiji in socialnih medijih, ki se lahko uporabljajo v izobraževanju, vključno z učenjem na delovnem mestu, obiščit:

 

 

 

Comunicación mediante las herramientas digitales

“Hablas de una generación más joven, la Generación Y, cuyas habilidades de comunicación interpersonal son distintas de las de la Generación X. la generación más joven se siente más cómoda diciendo algo a  través de un mecanismo digital que cara a cara.”
Erik Qualman

 

Esta cita destaca la importancia y la creciente necesidad de utilizar la comunicación digital en todas las facetas de la vida, incluyendo la educación y el aprendizaje basado en el trabajo.

La manera de aprender de las personas jóvenes ha cambiado de manera significativa en la última década, especialmente debido a la ubicuidad de las TIC. La Generación Y ha utilizado herramientas digitales en su aprendizaje desde la más tierna infancia. Estos cambios en la educación influyen en gran medida en sus métodos preferidos de comunicación, búsqueda de información, y también como forma de probar y evaluar sus conocimientos. Del mismo modo, las herramientas y canales de comunicación también representan formas efectivas y flexibles para la comunicación online entre distintos actores.

Teniendo en cuenta el vertiginoso ambiente de las empresas y la creciente carga de trabajo de sus empleados/as (incluyendo a los mentores/entrenadores/instructores implicados en WBL diariamente), el uso de las herramientas de comunicación digital para comunicarse con los alumnos/as WBL y el apoyo de su aprendizaje mediante estas herramientas ofrece nuevas posibilidades que se ha demostrado que son efectivas y eficaces con respecto al tiempo. Aunque la interacción cara a cara sigue siendo importante y hasta cierto punto, inevitable, la aplicación de las herramientas de comunicación digital usada correctamente podría complementar y apoyar el aprendizaje y la instrucción; así, la consideración es seleccionar la herramienta o herramientas que encaja/n mejor con las necesidades de la empresa y los alumnos/as, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de dichas herramientas.

 

¿Cómo funciona la comunicación digital y por qué es tan eficaz?

Las comunicaciones digitales representan canales que tienen la capacidad de transferir información a un gran número de usuarios finales al mismo tiempo.

Esta característica se puede utilizar eficazmente en los escenarios de aprendizaje basado en el trabajo desarrollando tutoriales, demostraciones o presentaciones online, pero también para comunicar cambios, ofrecer feedback, compartir actualizaciones, hacer seguimiento del progreso de los alumnos/as y/o para su evaluación. Las herramientas de comunicación digital también representan nuevas formas, más flexibles de iniciar y desarrollar la colaboración entre los alumnos/as durante sus estudios.

Este tipo de comunicación también permite a todos los agentes estar actualizados y comunicarse de manera muy flexible y tiene un alto potencial para aumentar la calidad e intensidad de la comunicación entre las empresas, instituciones de EFP y los alumnos/as implicados en el proceso.

 

¿Cuáles son las herramientas preferidas por la juventud?

Algunos hallazgos de la Investigación realizada dentro de un proyecto Erasmus+, PROMOVET, orientado a promover la calidad, profesionalización y modernización de la Formación EFP para jóvenes estudiantes con baja cualificación mediante el uso de TICs modernas, reflejan que las preferencias de la juventud pueden variar de un país a otro, sin embargo, los canales de comunicación más comunes y preferidos que usan para comunicarse y aprender son:

 

Para más información sobre las herramientas basadas en las TIC y las herramientas basadas en los medios sociales que se pueden utilizar en la educación, incluido el aprendizaje basado en el trabajo, visitar:

 

 

Communication using digital tools

“You're talking about a younger generation, Generation Y, whose interpersonal communication skills are different from Generation X. The younger generation is more comfortable saying something through a digital mechanism than even face to face.”
Erik Qualman

 

This quote highlights the importance and increasing need to use digital communication in all facets of life, including education and work-based learning.

The way young people learn has significantly changed in the last decade, mainly through the ubiquity of ICT.  Generation Y have been using digital tools for their learning since early childhood. These changes in education largely influence their preferred methods to communicate, search for information, but also as a way to test and assess their knowledge. At the same time, digital communication tools and channels also represent effective and flexible ways for online communication between different stakeholders.

Considering the fast-paced environment of companies and increasing workload of their employees (including mentors/coaches/instructors involved in WBL on daily basis), using digital communication tools to communicate with WBL students and support their learning by using these tools offers new possibilities that has proven to be effective and time-efficient. Although, face to face interaction remains important and somewhat inevitable, the application of digital communication tools if used correctly could supplement and support learning and coaching; the consideration therefore is to select which tool or tools fit best with the company and learners’ need, taking into consideration the advantages and disadvantages of these tools.

 

How digital communication works and why is it to effective?

Digital communications tools represent channels having a capacity to transfer information to a large number of end users at the same time.

This feature can be very effectively used in work-based learning scenarios by developing online tutorials, demonstrations or presentations, but also to communicate changes, give feedback, share updates, follow-up on the progress of students and/or their assessment. Digital communication tools also represent new, more flexible ways to initiate and develop collaboration among the students during their studies.

This kind of communication also allows all stakeholders to stay up-to-date and communicate in a very flexible way and has a high potential to increase the quality and intensity of communication between the companies, VET institutions, and students involved in the process.

 

Which are the tools preferred by young people?

Findings of the Research conducted within an Erasmus+ Project, PROMOVET which aimed at improving the quality, professionalism and modernisation of VET training for young low-skilled learners through modern ICT use, reflected that the preferences of young people may vary country to country, however, the most common and preferred digital communication channels used to communicate and learn are:

 

To learn more about IT-based and social-media based tools that can be used in education, including work-based learning, please visit: