Europass für Arbeitgeber/innen

Der Europass hilft Arbeitgeber/innen, Zeit und Energie zu sparen, wenn sie den Qualifikations- oder Weiterbildungsbedarf von Arbeitnehmer/innen und Auszubildenden einschätzen. Das ist besonders bei Bewerbungen aus einem anderen EU-Land nützlich, da es dem Personalbüro hilft, das Qualifikationsniveau eines/einer Bewerbers/Bewerberin zu verstehen.

 

Was ist der Europass?

Der Europass enthält eine Reihe von Dokumenten, mit denen Sie Qualifikationen effizient bewerten können, indem Sie ganz leicht Informationen finden und vergleichen können.

Seit 2005 ist der Europass ein beliebtes Werkzeug zu dieser Zielerreichung, denn er bietet eine standardisierte Struktur für einen Lebenslauf (CV). Das bedeutet, dass Sie in der Lage sein sollten, bestimmte Informationen sofort zu finden, da sie sich immer an derselben Stelle und auf dieselbe oder zumindest eine ähnliche Art befinden. Der Europass wurde erweitert, indem eine Vorlage für Anschreiben bereitgestellt wurde, die länderspezifische Hinweise für den/die Antragsteller/in enthält und Empfehlungen zur Erstellung des Lebenslaufs und des Anschreibens, mit den richtigen Informationen, die die Personalleiter/innen benötigen. Europass Lebenslauf-PDFs können später sogar mit dem Online-Ersteller angepasst werden!

Um grenzüberschreitende Anträge weiter zu vereinfachen, wurden die Europass-Diplom- und Zertifikatszusätze eingeführt. Beide beinhalten EU-weit standardisierte Informationen über die Qualifikationen der Person, die das Diplom (Bildungsprogramme auf Universitätsniveau) oder das Zertifikat (Berufsbildungsprogramme) erworben hat. Daher schicken Ihnen die meisten Ihrer Auszubildenden das letztere. Zu diesen Ergänzungen wird ein Verweis zum Europäischen Qualifikationsrahmen bereitgestellt, da darin eindeutig der Qualifikationsgrad und die Verantwortlichkeit einer Person an ihrem Ausbildungsende angegeben ist.

Darüber hinaus enthält der Europass einen Sprachpass, der die Sprachkenntnisse in drei Kategorien unterteilt: Verstehen, Sprechen und Schreiben. Die Fähigkeit wird als Kodex dargestellt und reicht von A1 (Grundkenntnisse) bis C2 (Muttersprachler/in). Dieser Kodex basiert auf dem CEFR (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) und hat europaweit die gleiche Bedeutung.

Um die Chance auf ein Praktikum im Ausland zu nutzen, nehmen viele Auszubildende an einem Erasmus+ Mobilitätsprogramm teil, um Auslandserfahrungen zu machen. Erfahren Sie hier, wie Sie sich bewerben können, und finden Sie hier alle notwendigen Schritte zur Organisation Ihres Auslandsaufenthalts. Nach Abschluss eines Auslandsaufenthalts können die Auszubildenden das Erasmus+ Auslandsmobilitätszertifikat erlangen, das alle notwendigen Informationen über ihr Auslandspraktikum und das, was sie dort gelernt haben, enthält.

Aber warten Sie, es gibt noch eine weitere Funktion, die bei der Bewerbungsorganisation nützlich ist. Sie können das Europass2Spreadsheet oder die Interoperabilität nutzen, die automatisch eine Excel-Datei mit allen Europass-Lebensläufen von Bewerber/innen zusammenfasst und so den Vergleich von Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen vereinfacht. Sie können dies sogar auf Ihrer Internetseite integrieren, wenn Sie möchten. Erfahren Sie hier mehr über diese Funktion und sehen Sie hier, welche weiteren Vorteile der Europass für Arbeitgeber/innen bietet.

Insgesamt bietet der Europass praktische Werkzeuge zur Vereinfachung internationaler Bewerbungsprozesse und erleichtert Auszubildenden (und Mitarbeiter/innen) die grenzüberschreitende Arbeit, indem er ihnen eine standardisierte Vorlage und Terminologie zur Darstellung ihrer Qualifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen an einem Ort zur Verfügung stellt.

Erfahren Sie mehr über Europass!

Machen Sie sich mit dem Europass vertraut, indem Sie auf die eingebetteten Verweise im obigen Text klicken, oder verwenden Sie diese Verknüpfungen, um mehr Lernmaterial zu finden, das von de WBL Accelerator-Projektpartnern vorbereitet wurde:

[These will be links as soon as there are pages/document to link them to]

Testen Sie Ihr Wissen!

Europass għal min Iħaddem

L-Europass jgħin lil dawk li jħaddmu jiffrankaw il-ħin u l-enerġija meta jistmaw kwalifiki jew ħtiġijiet ta’ taħriġ ulterjuri ta’ impjegati u apprendisti. Huwa speċjalment utli meta tittratta applikazzjonijiet għal xogħol minn pajjiż ieħor tal-UE, għaliex tgħin lill-persunal tal-HR jifhem il-livell ta’ kwalifika ta’ applikant.

 

X’inhu l-Europass?

L-Europass huwa sett ta’ dokumenti li jippermettulek tivvaluta l-kwalifiki b’mod effiċjenti billi tippermettilek issib u tqabbel faċilment l-informazzjoni.

Mill-2005, l-Europass kienet għodda popolari biex jintlaħaq dan il-għan billi tipprovdi struttura standardizzata għal Curriculum Vitae (CV), li jfisser li inti għandek tkun tista’ ssib informazzjoni speċifika minnufih, għax dejjem tinsab fl-istess fuq il-post u bl-istess mod jew għallinqas b’mod simili. L-Europass ġie mtejjeb billi pprovda mudell għal ittri ta’ akkumpanjament, li fih ħjiel u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għall-applikant biex joħloq CV u CL li jkopru l-informazzjoni li l-maniġers tar-riżorsi umani tassew għandhom bżonn. Il-PDFs tas-CV tal-Europass jistgħu saħansitra jiġu adattati aktar tard billi tuża l-kreatur online!

Biex jiġu ssimplifikati aktar l-applikazzjonijiet bejn il-fruntieri, ġew introdotti s-Supplimenti għad-Diploma u ċ-Ċertifikati tal-Europass. It-tnejn jipprovdu informazzjoni standardizzata madwar l-UE kollha dwar il-kwalifiki tal-persuna li kisbet id-diploma (programmi edukattivi fil-livell universitarju) jew iċ-ċertifikat (programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali). Għalhekk, ħafna mill-apprendisti tiegħek jibagħtulek dan tal-aħħar. Fuq dawn is-supplimenti, hija pprovduta rabta mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, peress li tgħid b’mod ċar il-livell ta’ kwalifika u responsabbiltà li persuna għandha fit-tmiem tat-taħriġ tagħha.

Barra minn hekk, l-Europass jiġi b’pass tal-lingwa li jaqsam il-ħiliet lingwistiċi fi tliet kategoriji: fehim, taħdit u kitba. Il-ħila nnifisha hija ppreżentata bħala kodiċi, li tilħaq minn A1 (bażiku) sa C2 (kelliem nattiv). Dan il-kodiċi huwa bbażat fuq is-CEFR (Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi) u għandu l-istess tifsira madwar l-Ewropa.

Biex jaħtfu din iċ-ċans ta’ apprendistat barra mill-pajjiż, ħafna apprendisti jipparteċipaw f’Mobilità Erasmus +. Tgħallem kif tapplika hawn u sib il-passi kollha meħtieġa biex torganizza l-mobilitajiet hawn. Wara li jlestu mobbiltà, it-trainees jistgħu jiksbu ċ-Ċertifikat tal-Mobbiltà Erasmus+, li juri l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-post tax-xogħol tagħhom barra mill-pajjiż u dak li tgħallmu hemmhekk.

Imma stenna, hemm fattur ieħor li jiġi utli meta torganizza applikazzjonijiet għax-xogħol. Tista’ tuża l-Europass2Spreadsheet jew l-Interoperabilità biex tiġġenera file Excel awtomatiku li fih is-CVs kollha tal-Europass tal-applikanti pulit f’post wieħed, li jagħmilha faċli biex tqabbel il-kwalifiki, il-ħiliet u l-kompetenzi. Tista’ anki tintegra dan fil-website tiegħek jekk tixtieq. Sir af aktar dwar din il-karatteristika hawn u ara x’benefiċċji oħra għandha l-Europass għal min iħaddem hawn.

B’mod ġenerali, l-Europass jipprovdi għodod utli biex jissimplifikaw il-proċessi ta’ applikazzjoni internazzjonali u jagħmilha aktar faċli għall-apprendisti (u l-impjegati) biex jaħdmu bejn il-fruntieri billi tagħtihom mudell u terminoloġija standardizzati biex jippreżentaw il-kwalifiki, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom f’post wieħed.

Tgħallem aktar dwar l-Europass!

Iffamiljarizza ruħek mal-Europass billi tikklikkja l-links inkorporati fit-test ta’ hawn fuq jew uża dawn il-links  biex issib aktar materjal ta’ tagħlim ippreparat mis-sħubija tal-proġett:
[These will be links as soon as there are pages/document to link them to]

Ittestja l-għarfien tiegħek!

Europass za delodajalce

Europass pomaga delodajalcem prihraniti čas in energijo, ko ocenjujejo kvalifikacije ali nadaljnja potrebna usposabljanja zaposlenih ali praktikantov. Še posebej je koristno pri obravnavi prijavnic iz druge EU države, ker pomaga kadrovik razumeti nivoje kvalifikacij kandidatov.

 

Kaj je Europass?

Europass je skupek dokumentov, ki vam omogočijo oceno kvalifikacij na učinkovit način in sicer tako, da vam omogoča, da najdete in enostavno primerjate informacije.

Od leta 2005, je Europass popularno orodje za doseganje tega cilja, saj nudi standardizirano strukturo za Curriculum Vitae (CV), kar pomeni, da bi naj takoj našli specifično informacijo, ker je vedno locirana na istem mestu in na enak ali vsaj zelo podoben način. Europass se je nadgradil, tako da nudi šablono tudi za spremna pisma, kjer so dodani namigi in predlogi, ki so specifični za vsako državo – da kandidat ustvari CV in spremno pismo, ki pokriva vse informacije, ki jih kadrovik resnično potrebuje. Europass CV PDF-ji so lahko kasneje celo posodobljeni in sicer z uporabo spletnega urejevalnika!

 

Da se prijave še bolj poenostavijo prek meja države, so bile predstavljene še priloge Europass Diploma in Certficiate. Obe nudita EU standardizirane informacije o kvalifikacijah osebe, ki ima diplomo (izobraževalni program na univerzitetni ravni) ali certifikat (poklicno izobraževanje ali programi usposabljanja). Večina pripravnikov vam bo zato poslala tega. Na teh prilogah je dodan tudi link do Evropskega okvira kvalifikacij, ker jasno prikazuje nivo kvalificiranosti in odgovornosti, ki jo ima oseba na koncu svojega usposabljanja.

 

Nadalje, Europass pride skupaj z razmejitvijo veščin jezika v 3 kategorije: razumevanje, govorjenje in pisanje. Veščina sama je predstavljena kot koda, ki sega od A1 (osnovno) do C2 (naravni govorec). Ta koda temelji na CEFR (Evropska jezikovna lestvica) in ima enak pomen po celotni Evropi.

 

Da izkoristijo priložnost za pripravništvo v tujini, se veliko oseb odloči za sodelovanje v Erasmus+ izmenjavi. Ko zaključijo, lahko pridobijo certifikat Erasmus+ Mobility Certificate, ki prikazuje vse potrebne informacije o njihovem delovnem mestu v tujini in kaj so se tam naučili. 

 

Še eno orodje pride prav pri organiziranju prijavnic za delo. Uporabite lahko Europass2Spreadsheet in Interoperability, da ustvarite avtomatski Excel dokument, ki vsebuje vse Europass CV-je lepo na enem mestu, kar olajša primerjavo kvalifikacij, veščin in kompetenc. To lahko celo integrirate na svojo spletno stran, če želite. Več o tem, katere dodatne prednosti še nudi Europass, si preberite tukaj.

 

Europass torej nudi priročna orodja za poenostavitev mednarodnih procesov prijavljanja in olajša pripravnikom (in zaposlenim), da delajo v tujini in sicer tako, da jim daje standardizirano šablono in terminologijo, da lahko predstavijo svoje kvalifikacije, veščine in competence na enem mestu.

Spoznajte več o Europassu!

Spoznajte se z Europassom tako, da kliknete katero od zgornjih povezav ali pa katero od spodnjih bližnjic, kjer najdete učni material, pripravljen s strani WBL Accelerator partnerstva:
[These will be links as soon as there are pages/document to link them to]

Testirajte svoje znanje!

Europass para Empresarios

El Europass ayuda a los empresarios a ahorrar tiempo y energía a la hora de estimar las cualificaciones o necesidades formativas complementarias de los empleados y estudiantes. Es especialmente útil al tratar con solicitudes de empleo de otro país europeo, ya que ayuda al personal de RRHH a entender el nivel de cualificación de un aspirante.

 

¿Qué es Europass?

Europass es un conjunto de documentos que te permite evaluar las cualificaciones de manera eficaz al permitirte encontrar y  comparar fácilmente información.

Desde 2005, Europass ha sido una herramienta popular para lograr este objetivo, ya que ofrece una estructura estandarizada de Curriculum Vitae (CV), que facilita poder encontrar información específica al instante, debido a que está siempre situada en el mismo punto y en el mismo o al menos en parecido formato. El Europass se ha mejorado ofreciendo una plantilla para cartas de presentación, que destacan los puntos específicos del país y las recomendaciones para que el aspirante cree un CV y una CP que cubran la información que los responsables de RRHH realmente necesitan. Los PDF del CV Europass pueden incluso ser adaptados posteriormente utilizando el creador online!

Para simplificar aún más las aplicaciones entre fronteras, se introdujeron el Suplemento de Diploma y el Suplemento de Certificado de Europass. Ambos ofrecen una amplia información normalizada acerca de las cualificaciones de la persona que ha adquirido el diploma (programas educativos a nivel universitario) o el certificado (programas de educación y formación profesional. Así, la mayoría de tus alumnos/as te presentará este último. En estos suplementos, se ofrece un enlace con el Marco Europeo de Cualificaciones, y así se indica el nivel de cualificación y responsabilidad que tiene una persona al final de su formación.

Además, el Europass, incluye un pasaporte de lenguas, que divide las habilidades lingüísticas en tres categorías: comprensión, expresión escrita y expresión oral. La propia habilidad se presenta como un código, que va desde el A1 (básico) hasta el C2 (nativo). Este código se basa en el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), que tiene el mismo significado en toda Europa.

Para aprovechar esta oportunidad de formación en prácticas en el extranjero, muchos estudiantes participan en una Movilidad Erasmus+. Aprende aquí cómo solicitarlo y conoce todos los pasos necesarios para organizar las movilidades aquí. Después de finalizar una movilidad, los estudiantes podrán obtener el Certificado de Movilidad Erasmus+, que muestra la información necesaria sobre su colocación laboral en el extranjero y qué han aprendido en ella.

Pero espera, aún hay otra característica que resulta útil a la hora de organizar solicitudes de empleo. Puedes utilizar la Europass2Spreadsheet o Interoperabilidad para generar un archivo Excel automático que presenta todos los CV de los aspirantes en un sitio, facilitando la comparación de cualificaciones, habilidades y competencias. Puedes incluso integrarlo en tu página web si lo deseas. Aquí encontrarás más acerca de esta características y aquí podrás ver qué otros beneficios ofrece Europass a los empresarios.

En general, el Europass ofrece herramientas útiles que simplifican los procesos de solicitud internacional y facilita a los estudiantes (y empresarios) trabajar cruzando fronteras al ofrecerles una plantilla y terminología estandarizada para presentar sus cualificaciones, habilidades y competencias en un mismo sitio.

¡Conoce más acerca de Europass!

Te puedes familiarizar con Europass pulsando los enlaces incluidos en el texto anterior o utilizar estos accesos directos para buscar más material de aprendizaje preparado por la asociación WBL Accelerator:

¡Comprueba tus conocimientos!

Europass for Employers

The Europass helps employers save time and energy when estimating qualifications or further training needs of employees and trainees. It is especially useful when dealing with job applications from another EU country, because it helps HR personnel understanding the level of qualification of an applicant.

 

What is the Europass?

Europass is a set of documents that allow you to assess qualifications in an efficient way by allowing you to find and easily compare information.

Since 2005, the Europass has been a popular tool to achieve this goal as it provides a standardised structure for a Curriculum Vitae (CV), which means you should be able to find specific information in an instant, because it is always located in the same spot and in the same or at least in a similar fashion. The Europass was enhanced by providing a template for cover letters, which features country-specific  hints and recommendations for the applicant to create a CV and CL that cover the information HR managers really need. Europass CV PDFs can even be adapted later on using the online creator!

To simplify applications across borders further, the Europass Diploma and Certficiate Supplements were introduced. Both provide EU wide standardised information about the qualifications of the person who acquired the diploma (educational programmes on university level) or the certificate (vocational education and training programmes). Therefore, most of your trainees will send you the latter one. On this supplements, a link to the European Framework of Qualification is provided, as it clearly states the level of qualification and responsibility a person has upon the end of their training.

Furthermore, the Europass comes with a language pass that splits language skills in three categories: understanding, speaking, and writing. The skill itself is presented as code, reaching from A1 (basic) to C2 (native speaker). This code is based on the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) and has the same meaning across Europe.

To seize this chance of an internship abroad, many trainees participate in an Erasmus+ Mobility. Learn how to apply here and find all necessary steps for organising the mobilities here. After completing a mobility, the trainees can get the Erasmus+ Mobility Certificate, which shows all necessary information about their work placement abroad and what they have learned there.

But wait, there is one more feature that comes in handy when organising job applications. You can use the Europass2Spreadsheet or Interoperability to generate an automatic Excel file featuring all Europass CVs of applicants neatly in one place, making it easy to compare qualifications, skills and competences. You can even integrate this in your website if you like. Find out more about this feature here and see what other benefits Europass holds for employers here.

Overall, the Europass provides handy tools to simplify international application processes and makes it easier for trainees (and employees) to work across borders by giving them a standardised template and terminology to present their qualifications, skills and competences in one place.

Learn more about Europass!

Get familiar with Europass by clicking the embedded links in the text above or use these shortcuts to find more learning material prepared by the WBL Accelerator partnership:
[These will be links as soon as there are pages/document to link them to]