Komunikazzjoni bl-użu ta’ għodda diġitali

Qed titkellem dwar ġenerazzjoni żagħżugħa, Ġenerazzjoni Y, li l-ħiliet ta’ komunikazzjoni interpersonali tagħha huma differenti minn Ġenerazzjoni X. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija aktar komda tgħid xi ħaġa permezz ta’ mekkaniżmu diġitali milli tiġi wiċċ imb’wiċċ.” Erik Qualman

Din il-kwotazzjoni tenfasizza l-importanza u l -ħtieġa 

Il-mod kif jitgħallmu ż-żgħażagħ inbidel b’mod sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, l-aktar permezz tal-omnipreżenza tal-ICT. Ġenerazzjoni Y ilha tuża għodod diġitali għat-tagħlim tagħhom sa mit-tfulija bikrija. Dawn il-bidliet fl-edukazzjoni jinfluwenzaw fil-biċċa l-kbira l-metodi preferuti tagħhom biex jikkomunikaw, ifittxu informazzjoni, iżda wkoll bħala mod biex jittestjaw u jivvalutaw l-għarfien tagħhom. Fl-istess ħin, għodod u kanali ta’ komunikazzjoni diġitali jirrappreżentaw ukoll modi effettivi u flessibbli għal komunikazzjoni onlajn bejn partijiet interessati differenti. dejjem tiżdied li tintuża komunikazzjoni diġitali fl-aspetti kollha tal-ħajja, inklużi l-edukazzjoni u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

Meta wieħed iqis l-ambjent mgħaġġel tal-kumpaniji u jżid l-ammont ta’ xogħol tal-impjegati tagħhom (inklużi mentors/ coaches / għalliema involuti f’WBL kuljum), l-użu ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali biex jikkomunikaw ma’ studenti WBL u jappoġġjaw it-tagħlim tagħhom billi jużaw dawn l-għodod joffri possibbiltajiet ġodda li wera li huwa effettiv u effiċjenti fil-ħin. Għalkemm, interazzjoni wiċċ imb wiċċ tibqa importanti u kemmxejn inevitabbli, l-applikazzjoni ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali jekk jintużaw b’mod korrett tista’ tissupplimenta u tappoġġja t-tagħlim u t-taħriġ; il-konsiderazzjoni għalhekk hija li tagħżel liema għodda jew għodod jaqblu l-aħjar mal-ħtieġa tal-kumpanija u tal-istudenti, waqt li jittieħed kont tal-vantaġġi u żvantaġġi ta’ dawn l-għodod.

Kif taħdem il-komunikazzjoni diġitali u għaliex hija effettiva?

L-għodod tal-komunikazzjonijiet diġitali jirrappreżentaw mezzi li għandhom kapaċità li jittrasferixxu informazzjoni lil numru kbir ta’ utenti finali fl-istess ħin.

Din il-karatteristika tista’ tintuża b’mod effettiv ħafna f’xenarji ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol billi tiżviluppa tutorials onlajn, dimostrazzjonijiet jew preżentazzjonijiet, iżda wkoll biex tikkomunika bidliet, tagħti feedback, taqsam aġġornamenti, segwitu fuq il-progress tal-istudenti u / jew il-valutazzjoni tagħhom. Għodod ta’ komunikazzjoni diġitali jirrappreżentaw ukoll modi ġodda u aktar flessibbli biex jibdew u jiżviluppaw kollaborazzjoni fost l-istudenti matul l-istudji tagħhom.

Din it-tip ta’ komunikazzjoni tippermetti wkoll lill-partijiet interessati kollha biex jibqgħu aġġornati u jikkomunikaw b’mod flessibbli ħafna u għandu potenzjal għoli biex iżid il-kwalità u l-intensità tal- komunikazzjoni bejn il-kumpaniji, l-istituzzjonijiet tal-VET, u l-istudenti involuti fil-proċess.

.

Liema huma l-għodod preferuti miż-żgħażagħ?

Is-sejbiet tar-Riċerka mwettqa fi ħdan Proġett Erasmus +, PROMOVET li kellu l-għan li jtejjeb il-kwalità, il-professjonaliżmu u l-immodernizzar tat-taħriġ tal-VET għal studenti żgħażagħ b’ħiliet baxxi permezz tal-użu modern tal-ICT, irriflettew li l-preferenzi taż-żgħażagħ jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, madankollu, l-aktar kanali ta’ komunikazzjoni diġitali komuni u preferuti użati biex jikkomunikaw u jitgħallmu huma:

Biex titgħallem aktar dwar l -għodod ibbażati fuq l-IT u l-midja soċjali li jistgħu jintużaw fl-edukazzjoni , inkluż it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, jekk jogħġbok żur: