Kif Tħarreġ il-Ġenerazzjoni l-Ġdida

Il-forza tax-xogħol qed tinbidel malajr minn millennials. Il-maniġers tat-taħriġ jeħtieġu jimmodifikaw l-istrateġiji tat-tagħlim u l-metodi ta’ kif iwasslu l-kors tagħhom biex jirrestrinġu l-potenzjal u l-istili ta’ tagħlim tal-millennials.

Hawn taħt, strateġiji differenti biex jitħarrġu l-ġenerazzjonijiet li jsegwu f’kumpaniji huma murija:

Tagħlim mhux formali

It-tagħlim mhux formali jinkludi diversi sitwazzjonijiet strutturati ta’ tagħlim, li la għandhom il-livell ta’ kurrikulu, sillabu, akkreditazzjoni u ċertifikazzjoni assoċjati ma’ ‘tagħlim formali’, iżda għandhom aktar struttura minn dik assoċjata ma’ ‘tagħlim informali’, li tipikament iseħħ b’mod naturali u spontanju bħala parti minn attivitajiet oħra. Dan it-tip ta’ tagħlim jista’ jkun jew ma jkunx intenzjonat jew irranġat mill-organizzazzjoni, iżda ġeneralment ikun organizzat b’xi mod, anke jekk ikun organizzat b’mod laxk. Normalment, m’hemm l-ebda krediti formali jew ċertifikazzjoni mogħtija f’sitwazzjonijiet ta’ tagħlim mhux formali.

Xi eżempji ta’ tagħlim mhux formali:

 • Organizzazzjoni ta’ seminars fi ħdan il-korporazzjoni li jispjegaw approċċi ġodda u strateġiji organizzattivi.
 • Żvilupp u tnedija ta’ workshops li jintroduċu prodotti ġodda tal-kumpanija
 • Workshops kreattivi flimkien mal-iżvilupp tal-prodott u li jinvolvu esperti għolja biex jagħtu ideat tal-bidu fil-fluss tax-xogħol.
 • Sessjonijiet “fuq ix-xogħol”, fejn l-anzjani jgħallmu kollegi iżgħar dwar il-magni, u juruhom aspetti tekniċi li jafu.

 

Tagħlim interġenerazzjonali

It-tagħlim interġenerazzjonali jinvolvi nies ta’ ġenerazzjonijiet differenti involuti fit-tagħlim ta’ xulxin u fit-tagħlim flimkien. It-tagħlim interġenerazzjonali jista’ jiġi kkunsidrat bħala l-iskambju reċiproku ta’ tagħrif bejn nies ta’ kull età sabiex ikunu jistgħu jitgħallmu flimkien, u jitgħallmu minn xulxin u minn dawk f’setturi varji, bħall-kultura, l-ambjent, soċjabilità, edukazzjoni, medjazzjoni, prevenzjoni, rikreazzjoni, ICT, eċċ.

Tipi differenti ta’ attivitajiet jistgħu jiġu definiti skont prinċipji distinti, anke jekk jikkoinċidu ‘l hawn u ‘l hemm jew saħansitra jaqsmu ċerti aspetti:

 • laqgħat soċjali informali,
 • trasferiment ta’ esperjenzi, tagħrif, għarfien u memorji,
 • ġranet kreattivi (artistiċi, kulturali jew oħrajn),
 • solidarjetà attiva korporattiva lejn dawk f’diffikultà.

 

Tagħlim mhux formali bħala għodda għat-trasferiment tat-tagħrif u t-tagħlim interġenerazzjonali

Attivitajiet ta’ tagħlim mhux formali, kif imsemmi qabel, huma okkażjonijiet ta’ tagħlim, korsijiet, li ma jipprovdux ċertifikazzjoni, iżda jgħaddu l-għarfien fuq suġġett speċifiku. Attivitajiet ta’ tagħlim mhux formali jistgħu jinkludu lectures, seminars jew sessjonijiet ta’ grupp moderati. Metodi ta’ tagħlim mhux formali jistgħu jintużaw biex jittrasferixxu t-tagħrif u jistgħu wkoll irawmu tagħlim interġenerazzjonali.

Ħafna kumpaniji jiddependu fuq esperti u mexxejja anzjani u jippruvaw iwaqqfu timijiet multigenerazzjonali biex jippermettu t-taħlita ta’ approċċi differenti. F’ħafna każijiet, timijiet multigenerazzjonali huma stabbiliti u huma mitluba jaħdmu flimkien fuq bażi ta’ proġett. Jekk l-istrateġija tal-HR ta’ kumpanija tinkludi elementi ta’ tagħlim interġenerazzjonali, ftit fatti bażiċi għandhom jiġu osservati minn qabel.

Meta jitwaqqfu timijiet multigenerazzjonali u mogħdijiet ta’ tagħlim, jeħtieġ li jiġi pprovdut l-issettjar it-tajjeb għall-membri parteċipanti. Jekk ma jkunx ippjanat u ppreparat bil-għaqal, jista’ faċilment jikkawża kunflitti interni u jirriżulta fi tnaqqis tal-proċessi ta’ żvilupp.

X’jistgħu jkunu dawn l-ostakli?

Minħabba d-differenzi fl-isfondi soċjali u l-età, ħafna membri tat-tim (anzjani u kollegi iżgħar) eventwalment jiffaċċjaw kunflitti matul il-perjodu ta’ xogħol konġunt. Aktar minn terz tal-impjegati kollha jgħidu li esperjenzaw kunflitt interġenerazzjonali fuq il-post tax-xogħol. (eżempju ta’ Problemi ta’ Komunikazzjoni, ara UNITÀ 13)

Impjegati minn gruppi ta’ etajiet differenti jikkomunikaw b’mod differenti. Jekk inti parti minn tim interġenerazzjonali, kun żgur li tikkunsidra dawn id-differenzi u tipprova ssib il-mod it-tajjeb biex tikkomunika mal-kollega tiegħek.

L-għeruq ewlenin tal-kunflitti f’timijiet multigenerazzjonali:

 • Opinjonijiet differenti fl-etika tax-xogħol
 • Livell differenti ta’ għarfien fit-teknoloġija
 • Perspettivi differenti
 • Opinjonijiet differenti dwar l-awtorità
 • Metodi u approċċi differenti gwħal komunikazzjoni effettiva
 • Stili ta’ Tmexxija differenti

Timijiet b’ħafna ġenerazzjonijiet iġiegħlu lill-membri jħossu li kollha għandhom kontributi importanti x’jagħtu. It-trasferiment ta’ tagħrif bejn ġenerazzjonijiet li jirtiraw bħala ħaddiema veterani u parteċipanti ġodda fil-forza tax-xogħol qed isir dejjem aktar importanti. Il-bini ta’ post tax-xogħol “li jirrispondi għall-età” jappoġġja komunikazzjoni u fehim reali fl-etajiet kollha.

 • Ħaddiema iżgħar jitgħallmu minn ħaddiema Anzjani
  L-involviment tal-anzjani fil-mogħdijiet tat-tagħlim jista’ jgħolli l-motivazzjoni tagħhom u jippermettilhom jibnu relazzjoni tajba ma’ membri oħra tal-persunal fi ħdan il-korporazzjoni. Billi jagħżlu suġġetti, li għandhom għarfien espert fihom, l-esperjenza u għarfien wiesa’, jibnu rispett u jippermettu l-iżvilupp personali tan-networks ta’ esperti anzjani.
 • Ħaddiema iżgħar jgħallmu lill-anzjani
  F’tim multigenerazzjonali jiffurmaw, joħolqu norma, jaħdmu, bħalma jagħmel kull tim. L-anzjani kultant iħossuhom diżonurati, meta kollega iżgħar jipprova jurihom xi ħaġa ġdida. L-aħjar mod biex issolvi l-istadju skomdu huwa permezz tal-bini tat-tim.
 • Tagħlim ma’ sħabhom u timijiet
  It-Tagħlim Ibbażat fuq it-Tim (Team-Based Learning – TBL) huwa strateġija ta’ tagħlim kollaborattiv u tagħlim li jippermetti lin-nies isegwu proċess strutturat biex itejbu l-involviment tal-istudenti u l-kwalità tat-tagħlim tal-istudenti jew trainee. It-terminu u l-kunċett ġew popolarizzati l-ewwel minn Larry Michaelsen, il-figura ċentrali fl-iżvilupp tal-metodu TBL waqt li kien fl-Università ta’ Oklahoma fis-sebgħinijiet, bħala strateġija edukattiva li żviluppa għall-użu f’ambjenti akkademiċi. Il-metodoloġija tat-tagħlim ibbażata fuq it-tim tista’ tintuża fi kwalunkwe klassi jew sessjonijiet ta’ taħriġ fl-iskola jew fuq il-post tax-xogħol.

Skont Michaelson & Richards, l-implimentazzjoni ta’ TBL fiha erba’ prinċipji sottostanti,

 1. Il-formazzjoni xierqa tal-istruttura tal-grupp hija essenzjali (li jkun hemm membri b’talent fil-gruppi kollha)
 2. Kun żgur, li l-membri kollha jħossu r-responsabbiltà għat-tagħlim minn qabel tagħhom u li huma attivi fil-ħidma f’tim.
 3. L-inkarigi magħżula tat-tim għandhom jippromwovu t-tagħlim u l-iżvilupp tat-tim.
 4. L-istudenti għandhom jirċievu feedback frekwenti u immedjat.

Video: How to Make Millennials Want to Work for You

Huwa minnu li l-Millennials huma tassew għażżienin, narċissisti li jpoġġu lilhom infushom fiċ-ċentru u li l-akbar kontribut tagħhom għall-kultura tagħna huwa t-twerking? Il-mexxejja tan-negozju għandhom jibżgħu mill-influss ta’ Millennials li jaħdmu magħhom u għalihom? Keevin O’Rourke joffri perċezzjoni li tbiddel dak li jemmnu l-Millennials dwar ix-xogħol – u kif tagħmel l-aħjar użu minn dak li l-ġenerazzjoni tiegħu għandha x’toffri lil min iħaddem fis-seklu 21. Iżda l-ewwel, il-Millennials iridu jkunu jafu għaliex għandhom jaħdmu għalik, aktar milli għalihom infushom.