Komunikazzjoni interpersonali

“Communicate in a respectful manner – don’t just tell your team members what you want, but explain to them why.”  (Jeffrey Morales)

L-istabbiliment u l-immaniġġjar ta’ relazzjoni fuq il-post tax-xogħol huwa importanti ħafna fi ħdan it-Tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, għalhekk ir-rappreżentanti tal-kumpanija responsabbli għall-immaniġġjar u l-għoti ta’ pariri lil min qed jitħarreġ permezz ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol għandhom ikunu konxji mill-importanza tal-komunikazzjoni Interpersonali filwaqt li fl-istess ħin ikunu kapaċi jużaw dawn il-ħiliet meta jinteraġixxu fuq il-post tax-xogħol ma’ oħrajn. Komunikazzjoni interpersonali u stili ta’ komunikazzjoni huma żewġ elementi li huma partijiet integrali tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, li jiżguraw l-effettività u s-suċċess tal-komunikazzjoni bejn il-parteċipanti involuti fil-proċess u l-immaniġġjar u l-implimentazzjoni bla xkiel u ta’ suċċess tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

 

Il-ħiliet interpersonali (bħal kapaċità li wieħed jikkomunika b’mod effettiv) huma importanti għaliex jgħinu lill-impjegati jiżviluppaw u jrawmu relazzjonijiet ta’ xogħol b’saħħithom ma’ xulxin; jikkontribwixxu biex iżidu l-produttività tat-tim u l-organizzazzjoni, u joħolqu ambjent ġenerali tax-xogħol pożittiv.

Wieħed mill-aħjar u l-aktar modi prattiċi biex titgħallem kwalunkwe ħila, inklużi diversi ħiliet interpersonali, huwa li titgħallem billi tagħmel u tipprattika b’mod attiv kuljum. Dan huwa għaliex li jkollok il-persuna t-tajba responsabbli għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol ħafna drabi tista’ tkun sitwazzjoni ta’ għamla jew ta’ ksur f’termini ta’ suċċess fit-tul.

Sors: www.chegg.com

Kull persuna hija unika u l-istess huwa l-istil ta’ komunikazzjoni tagħha. Is-suċċess u l-effettività tal-komunikazzjoni interpersonali kif ukoll il-ġestjoni tar-relazzjonijiet u l-motivazzjoni tal-impjegati jistgħu jittejbu billi jiġi identifikat l-istil ta’ komunikazzjoni tagħhom. Komunikatur tajjeb huwa kapaċi jibni relazzjoni dejjiema, b’saħħitha u ta’ fiduċja.

Hemm 4 stili bażiċi ta’ komunikazzjoni:

X’inhu l-istil ta’ komunikazzjoni tiegħek?

Ejja niskopru dan billi timla kwiżż qasir

 

Komunikazzjoni assertiva

Il-komunikazzjoni assertiva tinvolvi fehim reċiproku, li tittratta ma’ oħrajn b’mod diplomatiku li tesprimi u tirrispetta s-sentimenti u l-ideat tal-persuna u għalhekk huwa ppruvat li huwa l-iktar mod effettiv ta’ komunikazzjoni. Dan il-fatt huwa ppruvat ukoll minn bosta prattiki li jitqiesu bħala l-aħjar għall-komunikazzjoni interpersonali.

Qatt sibtha diffiċli biex tiġbed l-attenzjoni ta’ persuna li kont qed titkellem magħha, jew esperjenzajt li l-fehim tal-persuna ma kienx adegwat meta mqabbel mal-ispjegazzjoni dettaljata mogħtija lilu jew lilha?

Dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu jiġu indirizzati u solvuti b’mod flessibbli billi jiġu identifikati stili differenti biex jintużaw f’post tax-xogħol:

 

Kif tista’ ttejjeb il-ħiliet interpersonali tiegħek u jkollok suċċess fil-ġestjoni tal-istudenti tiegħek fit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol?

KUN HEMM

  • Isma
  • Ikkomunika
  • Ifhem u Agħti Fiduċja
  • Appoġġja
  • Ivvaluta
  • Agħti feedback