Portfolio

Eine der größten Herausforderungen für Arbeitgeber/innen besteht heutzutage darin, qualifizierte Mitarbeiter/innen zu finden, die über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um die schwierigen Herausforderungen ihrer Arbeit zu bewältigen. Da der Arbeitsmarkt immer wettbewerbsintensiver wird, wird es zugleich immer schwieriger, sich unter den Hunderten von Bewerber/innen, die sich um die gleiche Stelle mit dem gleichen Erfahrungsniveau bewerben, als Arbeitgeber/in zurechtzufinden. Hier spielt das aufgezeigte Fähigkeitsprofil des Bewerbers/der Bewerberin eine wichtige Rolle, da es den ersten Eindruck übermittelt, den der/die Arbeitgeber/in erhält. Es ist der erste Schritt im Überprüfungsprozess seitens des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin, um festzustellen, ob der/die Kandidat/in den erforderlichen Grad an Erfahrung und Wissen nachgewiesen hat.
Das Fähigkeitenportfolio ist eine formelle Möglichkeit für den/die Bewerber/in, seine/ihre Fähigkeiten, Leistungen und Arbeitserfahrungen einem/einer potentiellen Arbeitgeber/in zu präsentieren. Einige der Hauptvorteile eines Fähigkeitenportfolios ist, die Bewerber/innen bzw. die Auszubildenden in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten zu entdecken, zu dokumentieren und weiterzuentwickeln, die Integration von akademischen Fähigkeiten zu verstärken, über Arbeit und Zielsetzungen nachzudenken, ihre Integrität zu etablieren und zu stärken und so weiter. Ein Portfolio sollte aus verschiedenen Dokumenten bestehen, die Einblick in die Leistungen eines Schülers/einer Schülerin oder Auszubildenden während einer Praxis/Ausbildung geben. Diese Dokumente sind:

Dokumentenmappe für Auszubildende: Ein Dokument, das grundlegende Informationen über das Unternehmen enthält und ein Modell eines einfachen "Protokolls" beinhält, das Auszubildende während des WBL leicht ausfüllen können.

WBL/Ausbildungsvertrag: Ein Dokument, das die rechtliche Grundlage für die Praxis/Ausbildung des Schülers/der Schülerin oder des/der Auszubildenden im Unternehmen darstellt.

WBL-Plan: Ein Dokument, das als Werkzeug verwendet wird, und allen Parteien, die am Ausbildungsprozess teilnehmen, dienlich ist. Einige der Vorteile sind: Es schafft ein Klima der Motivation, hilft den Auszubildenden, die Bedeutung der Planung zu verstehen, bietet ein Mittel zur Selbsteinschätzung, stellt sicher, dass die Zeit, die die Auszubildenden am Arbeitsplatz verbringen, lehrreich ist usw.

WBL-Evaluierungspapier Fach- und Sozialkompetenzen: Das Dokument ist ein guter Indikator dafür, wie viel die Schüler/innen, Studierenden oder Auszubildenden im Unternehmen gelernt haben und welche Arbeitsgewohnheiten sie haben. Die Evaluierung bietet dem/der zukünftigen Arbeitgeber/in einen Einblick in die Fach- und Sozialkompetenzen des/der Studierenden/Auszubildenden in Bezug auf die Bereiche, in denen seine/ihre Fähigkeiten herausragen und in denen noch Verbesserungsbedarf besteht.

Empfehlungsschreiben: Das Empfehlungsschreiben wird von dem/der Mentor/in oder dem/der Arbeitgeber/in verfasst und dient als Beleg für die Fähigkeiten, Leistungen und Eignung des Schülers/der Schülerin oder des/der Auszubildenden, der/die empfohlen werden soll. Jede/r Arbeitgeber/in weiß, dass die Empfehlung an Personen ausgestellt wird, mit der er/sie zufrieden ist. Dieses Dokument wird bei der zukünftigen Rekrutierung von großer Bedeutung sein.

Lebenslauf: Der Lebenslauf ist ein detailliertes Dokument, das den beruflichen und akademischen Werdegang beleuchtet. Er sollte enthalten: Persönliche Informationen, Ausbildung, Berufserfahrung, interkulturelle Erfahrung, Informatikkenntnisse, Hobbys und Interessengebiete.

Sind Sie daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie man ein gutes Fähigkeitenportfolio erstellt? Werfen Sie einen Blick in die folgende Literatur und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die beste Zusammenfassung und Übersicht vorbereiten können

Portfolio

Illum il-ġurnata waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċjaw dawk li jħaddmu hija li jsibu persunal kwalifikat li jkollu l-ħiliet u t-tagħrif meħtieġa biex jaffrontaw l-isfidi diffiċli ta’ xogħolhom. Hekk kif is-suq tax-xogħol isir aktar u aktar kompetittiv isir iktar diffiċli li tispikka ma’ min iħaddem bejn il-mijiet ta’ kandidati li japplikaw għall-istess pożizzjoni bl-istess livell ta’ esperjenza. Dan huwa fejn il-portafoll għandu rwol importanti fil-proża tal-għażla billi jaġixxi bħala l-ewwel impressjoni li min iħaddem ikollu fuq il-kandidat kif ukoll huwa l-ewwel pass fir-reviżjoni tal-proċess biex tiddetermina jekk il-kandidat uriex il-livell meħtieġ ta’ esperjenza u tagħrif. Il-portfolio huwa mod formali għall-istudent biex jippreżenta l-kapaċitajiet, il-kisbiet u l-esperjenza tax-xogħol tagħhom lil min jaf iħaddmu ’l quddiem. Uħud mill-benefiċċji ewlenin ta’ portfolio huma l-abbiltà li tippermetti lill-istudenti jiskopru, jiddokumentaw, u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, isaħħu l-integrazzjoni ta’ ħiliet akkademiċi, jirriflettu fuq ix-xogħol u li jistabbilixxu miri, jistabbilixxu u jsaħħu l-integrità tagħhom eċċ. Portfolio għandu jikkonsisti f’dokumenti differenti li jipprovdu tagħrif dwar il-kisbiet ta’ student / apprendist waqt prattika / apprendistat. Dawn id-dokumenti huma:

Il-folder tal-istudenti: Dokument li jipprovdi informazzjoni bażika dwar il-kumpanija u li jħalli mudell ta’ “log”sempliċi biex jimtela faċilment mill-istudent matul it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

Kuntratt / dokument ta’ Tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol / apprendistat: Dokument li suppost huwa l-bażi legali li jirregola l-prattika / apprendistat tal-istudent / apprendist fil-kumpanija.

Pjan ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol: Dokument li jintuża bħala għodda li tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-Partijiet kollha li jieħdu sehem fil-proċess ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Uħud mill-benefiċċji jinkludu: Ħolqien ta’ klima għall-motivazzjoni,għajnuna lill-istudenti biex jifhmu l-importanza tal-ippjanar, jipprovdi mezz ta’ awtoevalwazzjoni, jiżgura li l-ħin tal-istudent fuq il-post tax-xogħol ikun rikk fit-tagħlim u ħafna iktar.

Karta ta’ evalwazzjoni ta’ soft skills u kompetenzi waqt tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol: Id-dokument huwa indikatur tajjeb ta’ kemm tgħallem l-istudent / apprendist fil-kumpanija u x’inhuma d-drawwiet tax-xogħol tiegħu / tagħha. Jipprovdi lil min iħaddem informazzjoni fuq l-istudent / apprendist rigward l-oqsma fejn il-ħiliet tagħhom jisbqu u l-oqsma fejn jista’ jkun hemm bżonn ta’ titjib

Ittra ta’ Rakkomandazzjoni: L-ittra ta’ rakkomandazzjoni hija miktuba mill-għalliem jew min iħaddem u tintuża bħala garanzija għall-ħiliet, il-kisbiet, u l-kapaċità tal-istudenti / apprendist li qed jiġi rrakkomandat. Kull min iħaddem jaf li r-rakkomandazzjoni tasal biss mill-persuna li magħha huma sodisfatti. Dan id-dokument se jkollu importanza kbira fir-reklutaġġ futur.

CV: CV huwa dokument dettaljat li jenfasizza l-istorja professjonali u akkademika tal-istudenti. Għandu jkun fih: Informazzjoni personali, Edukazzjoni, Esperjenza tax-Xogħol, Esperjenza Interkulturali, Ħiliet fit-Teknoloġija tal-Informatika, Passatempi u oqsma ta’ interess

Inti interessat li titgħallem aktar dwar kif tipprepara portfolio tajjeb? Agħti ħarsa lejn il-letteratura li ġejja u kun af aħjar kif tipprepara l-aħjar portfolio

Portfelj

V današnjem svetu je eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočajo delodajalci ta, kako najti kvalificirane zaposlene, ki imajo potrebno znanje in veščine, za opravljanje težkih nalog na delu. Ko trg delovne sile postaja bolj in bolj tekmovalen, je težko izstopati iz množice in biti viden delodajalcu, ki prejme 100 prijav na isto delovno mesto, od kandidatov, ki imajo enake izkušnje. V procesu selekcije igra pomembno vlogo portfelj, saj je to prvi vtis, ki ga dobi delodajalec o kandidatu, prav tako pa je to prvi korak pri procesu preverjanja ali ima kandidat potrebno stopnjo izkušenj in znanja. Portfelj je formalen način, da učenec predstavi svoje zmožnosti, dosežke in delovne izkušnje morebitnemu bodočemu delodajalcu. Ključne prednosti portfelja so, da da možnost učencu, da prepozna, dokumentira in razvija svoje veščine, podpira integracijo akademskih veščin, omogoča mu refleksijo o postavljanju delovnih ciljev, postavlja in krepi njihovo integriteto itd. Portfelj mora vsebovati različne dokumente, ki priskrbijo vpogled v dosežke učenca/pripravnika tekom prakse/pripravništva. Ti dokumenti so:

Mapa učenca: Dokument, ki priskrbi osnovne informacije o podjetju in ima obrazec, ki ga učenec enostavno izpolnjuje tekom UZD.

UZD/pripravniška pogodba/dokument: Dokument, ki je pravna podlaga za urejanje prakse/pripravništva učenca/pripravnika v podjetju. 

UZD plan: Dokument, ki je uporabljen kot orodje, ki lahko koristi vsem partnerjem vključenim v UZD proces. Nekaj koristi vključuje: ustvari motivacijsko klimo, učencem pomaga razumeti pomen planiranja, nudi samoevalvacijo, zagotovi, da je njegov čas na delu res bogat z novimi izkušnjami in še več.

UZD evalvacijski papir o mehkih veščinah in kompetencah: Ta dokument je dober pokazatelj koliko se je pripravnik/učenec že naučil v podjetju ter kakšne so njegove delovne navade. Bodočemu delodajalcu priskrbi vpogled v to, katere veščine že ima zelo dobro razvite in katere še potrebujejo nekaj izboljšave.

Pismo priporočila: Zapisano je s strani učitelja ali delodajalca in služi kot jamstvo za veščine, dosežke in nadarjenost učencev/pripravnikov, ki se jih priporoča. Vsak zaposleni ve, da je priporočilo dano samo tistemu, s katerim so bili zadovoljni. Ta dokument bo imel veliko težo v prihodnjem zaposlovanju.

Življenjepis: Je podroben dokument, ki poudarja učenčevo profesionalno in akademsko zgodovino. Vsebovati mora: osebne podatke, izobrazbo, delovne izkušnje, medkulturne izkušnje, IT veščine, hobije in interesna področja.

Ali želite izvedeti še več o tem, kako pripraviti dober portfelj? Poglejte si naslednjo literature in dobite vpogled v pripravo najboljšega portfelja:

Portafolio

En la actualidad, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los empresarios es encontrar la plantilla cualificada que posea las habilidades y conocimientos necesarios para asumir los difíciles retos de su trabajo. Mientras el mercado laboral se vuelve cada vez más competitivo, cada vez es más difícil destacar frente al empresario entre los cientos de candidatos/as que aspiran al mismo puesto con el mismo nivel de experiencia. Es aquí donde el portafolio desempeña un importante papel en la documentación de selección ya que representa la primera impresión que el empresario tiene del candidato, a la vez que el primer paso en el proceso de revisión para determinar si el candidato ha demostrado el nivel necesario de experiencia y conocimientos. El portafolio es una manera formal de que el alumno/a presente sus habilidades, logros y experiencia laboral al posible empleador. Algunos de los beneficios clave de un portafolio son la capacidad de permitir al alumnado descubrir, documentar y desarrollar sus habilidades, reforzar la integración de habilidades académicas, reflexionar sobre el marco laboral y de objetivos, establecer y fortalecer su integridad, entre otros. Un portafolio deberá constar de distintos documentos que ofrecen una visión de los logros de un estudiante / alumno/a en prácticas durante una práctica / aprendizaje en prácticas. Estos documentos son:

Carpeta del alumno: un documento que ofrece información básica sobre la empresa y para dejar un modelo de simple “diario” que pueda ser fácilmente rellenado por el alumno durante el WBL.

WBL/ contrato/documento de Aprendizaje en prácticas: un documento que se supone que es la base legal que rige la práctica/ aprendizaje en prácticas del estudiante / alumno/a en prácticas en la empresa.

Plan de WBL: un documento que se utiliza como herramienta que puede beneficiar a todas las partes participantes en el proceso de aprendizaje basado en el trabajo. Algunos de los beneficios son: crea un clima de motivación, ayuda al alumnado a comprender la importancia de la planificación, ofrece medios para la autoevaluación, garantiza que el tiempo del alumno en el lugar de trabajo sea útil para el aprendizaje y muchos más.

Papel de evaluación del WBL de habilidades blandas y competencias: el documento es un buen indicador de cuánto ha aprendido el estudiante / alumno/a en prácticas en la empresa y cuáles son sus hábitos laborales. Ofrece al futuro empleador la visión del estudiante / alumno/a en prácticas con relación a áreas en las que destacan sus habilidades y las áreas en las que todavía necesita mejora.

Carta de recomendación: la carta de recomendación está redactada por el profesor/a o empresario/a y se utiliza como garantía delas habilidades, logros y aptitud de los estudiantes/ alumnos/as en prácticas que están siendo recomendados. Todos los empresarios saben que solo la persona con la que se está satisfecho/a recibe la recomendación. Este documento tendrá una gran importancia en la futura selección.

CV: el CV es un documento detallado que destaca el historial profesional y académico del alumnado. Debe contener: Información personal, Educación, Experiencia laboral, Experiencia intercultural, Habilidades en Tecnologías de la información, Aficiones y áreas de interés

¿Te interesa saber más sobre cómo preparar un buen portafolio? Observa la siguiente literatura y obtendrás una mejor visión sobre cómo preparar el mejor portafolio

Portfolio

Nowadays one of the biggest challenges the employers face is finding the qualified staff that possess the needed skills and knowledge to take on the difficult challenges of their job. As the labour market gets more and more competitive it gets harder to stand out to an employer between the hundreds of candidates applying for the same position with the same level of experience. This is where the portfolio plays an important role in the selection prose as it acts as the first impression the employer gets on the candidate as well as it is the first step in reviewing process to determine whether the candidate have demonstrated the necessary level of experience and knowledge. The portfolio is a formal way for the student to present their abilities, achievements and work experience to a prospective employer. Some of the key benefits of a portfolio are the ability to enable students to discover, document, and develop their skills, reinforce the integration of academic skills, reflect on work and goal setting, establish and strengthen their integrity and so on. A portfolio should consist of different documents that provide insight into the achievements of a student/apprentice during a practice/apprenticeship. These documents are:

Learner’s folder: A document that provides basic information about the company and to leave a model of simple “log” to be easily completed by the learner during the WBL.

WBL/Apprenticeship contract/document: A document that is supposed to be the legal basis governing the practice/apprenticeship of the student/apprentice in the company.

WBL plan: A document which is used as a tool that can benefit all Parties that are takin part in the work-based learning process. Some of the benefits include: Creates a climate for motivation, helps learners understand the importance of planning, provides a means of self-evaluation, ensures that learner time at the workplace is learning-rich and many more.

WBL evaluation paper of soft skills and competencies: The document is a good indicator of how much the student/apprentice has learned in the company and what his/her work habits are. Provides the future employer with the inside on the student/apprentice regarding the areas where their skills excel and the areas where improvement might still be needed

Recommendation letter: The recommendation letter is written by the teacher or employer and it's used as vouch for the skills, achievements, and aptitude of the students/apprentice that is being recommended. Every employer knows that the recommendation is received only by the person with whom they are satisfied. This document will have great importance in future recruitment.

CV: CV is a detailed document highlighting students professional and academic history. It should contain: Personal information, Education, Working experience, Intercultural experience, Information Technology skills, Hobbies and fields of interest

Are you interested in learning more about how to prepare a good portfolio? Have a look at the following literature and get a better inside how to prepare the best portfolio