Vsakdan UZD mentorjev

Kako je biti mentor?

Mentor ima specifično nalogo vodenja manj izkušenih zaposlenih v kontekstu delovnega okolja in vzpostavitve močnih in zanesljivih odnosov z različnimi vpletenimi posamezniki. Kako mentor vzajemno vpliva na različne deležnike, ki so vključeni v različnih fazah mentorskega procesa. To vključuje relacije in interakcije z mentoriranci, delodajalci in vsakim posameznim deležnikom znotraj mentorskega procesa. 

Mentor na delu je odgovoren za oblikovanje posameznikov v stalno razvijajoče se strokovnjake. So vir informacij in člani ekipe podjetja, na katere se mentoriranci obrnejo za vodenje in podporo, tekom svoje rasti in razvoja na karierni poti. Mentor je vir podpore in učenja na vsakodnevni bazi. 

Dnevno planiranje in priprava

Mentor mora spoznati tistega, ki ga bo mentoriral in vedeti mora kaj so cilji podjetja in mentoriranca. Zato bo mentor moral nameniti čas raziskavi ciljev ter mentorskih metod in praks, skozi katere bodo mentoriranci na koncu zadane  cilje tudi dosegli. Mentorji morajo identificirati različne prakse in izbrati tiste, ki bodo najbolje delovale.

Te informacije so ključne za planiranje mentorskih ur, še posebej pa za prepoznanje in izbiro najboljših praks za krepitev mentorirančevih profesionalnih rezultatov in za vodenje le-teh v njihovo takojšnjo izboljšavo in njihov profesionalni razvoj na dolgi rok.

Dnevno mentoriranje – interakcije in odnosi

Mentor implementira plan, ki ga ima za mentoriranca. Tekom implementacije in nasploh tekom vseh stopenj mentorskega procesa, je ključnega pomena in glavno orodje mentorja na vsakodnevni bazi –  komunikacija. Naj bo v pisni obliki, diskusija, demonstracija – mentor mora ohraniti dvostransko komunikacijo, kjer lahko tako on kot tudi mentoriranec razpravljata, imata svoj doprinos in poslušata drug drugega. 

Mentor mora nadalje graditi razmerje, ki temelji na zaupanju in spodbujati občutek pripadnosti in sodelovanja. Mentoriranec se uči od mentorja in obratno. Mentor prav tako spodbuja mentorirance, da aktivno sodelujejo pri mentorskih urah in da po vsaki uri delajo na svojih močnih in/ali šibkih točkah ter da ohranjajo vse dejavnosti, ki so namenjene njegovemu stalnemu profesionalnemu napredku.

Mentor prav tako komunicira in gradi zaupanja vredne odnose s podjetji in delodajalci, ki so naročili ali zaposlujejo mentorja. Načeloma so delodajalci tisti, ki postavljajo cilje. Nenazadnje daje mentor svoje usluge delodajalcu, s tem da vodi njegove zaposlene do zastavljenih ciljev. Zato je v delodajalčevem interesu, da dobiva sveže informacije od mentorja, o napredku njegovih zaposlenih.

Dnevni izzivi mentorjev

Izzivi so del vsakdana na vsakem delovnem mestu in tudi znotraj vsake mentorjeve vloge se lahko identificira številne izzive, ki izhajajo iz narave njene vloge. Mentor se ukvarja z različnimi ljudmi v podjetju, zunanjimi deležniki, npr. VET izvajalci oz. ponudniki, svojimi lastnimi osebnimi težavami in težavami, s katerimi se lahko sooča mentoriranec. Ključno je, da mentor ohrani osredotočenost in se sooči s problem in izzivi z učinkovito prioritizacijo, vseskozi pa ohranja pozitiven pogled. Mentor zaradi takšnih izzivov ne sme izgubiti motivacije, saj bi to gotovo občutil tudi mentoriranec, kar bi negativno vplivalo na njegove rezultate. 

Ocena in stalen napredek

Mentor mora tudi oceniti samo mentorstvo. Ne bo se vsaka mentorska ura izšla po planih, mentor se lahko sooči z nepredvidljivimi stvarmi, na katere se mora odzvati z improvizacijo. Mentorjeva odgovornost je, da razvije svoje mentorske strategije in da je relevanten za tiste, ki si želijo razviti. Zato je mentorjeva odgovornost tudi to, da si vzame čas in se udeležuje seminarjev o razvoju mentorstva ipd. in da si vzame čas za diskusijo z drugimi mentorji o praksah ali situacijah, ki so jih izkusili tekom svojega mentoriranja. 

Material za učenje