Nove metode komuniciranja

Komuniciranje preko generacij

Do zdaj smo spoznali, da v podjetjih skupaj dela veliko generacij ter kako to podjetjem koristi, saj ustvarja različne prednosti v delovnem okolju. 

Toda, ker je vsaka generacija svoj svet, postane komuniciranje z njimi problem; odvisno od osebe bo prišlo do različnih pričakovanj. Najti primerno strategijo komuniciranja z vašimi zaposlenimi različnih generacij, vam bo pomagalo vzpostaviti boljši odnos z njimi. 

Toda problem ni samo komunikacija med zaposlovalcem in zaposlenimi; tudi komunikacija med zaposlenimi ali med vodji različnih generacij lahko postane problem, če ne obstaja nobena strategija, ki bi spodbujala pozitivno komunikacijo med obema stranema. 

Vsaka generacija bo pričakovala drugačen način komuniciranja. Tudi, če gledamo osnovne stvari, kot je npr. kanal, bodo milenijci verjetno pričakovali e-mail ali celo WhatsApp tekst, medtem ko bodo baby-boomerji čakali na klic ali osebni sestanek.

Rivers, Tiffany Bloodworth – 8 nasvetov komunikacije s 4 različnimi generacijami na delovnem mestu (2014)

 (https://www.iofficecorp.com/blog/8-tips-to-communicate-with-4-different-generations-in-the-workplace)

 • Glede komunikacijskih kanalov je dobra ideja imeti odprtih več poti, kar zaposlenim omogoča, da se počutijo dobro, ko komunicirajo med sabo ali s svojim delodajalcem/kadrovikom.

Še eno pomembno dejstvo je splošno vzdušje na delovnem mestu. Vsaka generacij pričakuje drugačen nivo formalnosti (npr. baby-boomerji bodo najverjetneje imeli oblečeno obleko, milenijci pa superge) in to se lahko prevede v komunikacijski ton.

Tabela 1 – Komunikacija preko generacij

KOMUNIKACIJA PREKO GENERACIJ
Generacije Prednostna komunikacijska metoda
Tiha generacija (pred 1945) Telefon, papir, osebno
Baby Boomers (1945 – 1964) Telefon, papir, osebno
Večina jih je sprejela internet in e-mail
Generacija X (1965 – 1980) Telefon, pisma, osebni kontakt, internet, e-mail
Vse, kar je elektronsko
Gen Y or Milenijci (1981 – 1996)
Gen Z (1995 – 2010)
Storilnost in prikladnost

Komunikacijski multi-taskerji

 • Če vzamemo v ozir komunikacijski ton, zagotovite, da je splošno skupinsko  razumevanje formalnosti v organizaciji. Vsi zaposleni morajo poznati nivo formalnosti, ki se od njih pričakuje (ki mora biti za vse enak), saj se boste s tem izognili, da bodo generacije s prstom kazale ena na drugo, kot da počnejo nekaj narobe.

Vseeno se morate zavedati, da pripadanje eni generaciji, ne bo vedno pomenilo, da si oseba želi ravno tisto, kar se pričakuje od te generacije. Na koncu bo imel vsak zaposleni svoje preference glede komuniciranja.

 • Vedno poskušajte razumeti na kakšne načine vaši zaposleni želijo, da se komunicira z njimi; če dajete na razpolago več načinov komunikacije (npr. e-mail, telefon…), ne delajte predpostavk, temelječih na njihovi starosti in pustite, da se sami odločijo kaj želijo.

Pri komunikaciji s svojimi zaposlenimi je najpomembnejše, ne glede na generacijo, da se zavedate vsega, kar jih najbolj motivira. Ko nekaj komunicirate z zaposlenim – če delate to na način, da bo motiviran, potem bo to verjetno izboljšalo njegovo reakcijo povezano z informacijo in zvišalo produktivnost opravljanja dela.

 • Iskanje srednje poti pri temah, povezanih z motivacijo; čeprav so starejše generacije običajno motivirane z delom samim, mlajše generacije iščejo več vodenja in prepoznavanja. Kot delodajalec ali kadrovik je dobro imeti ravnovesje med tema dvema; zavedati se morate kako pomembno je za mlajše generacije, da prepoznavate njihovo delo, je pa res, da ne boste vedno prepoznavali vsakega koraka posebej in mlajše generacije morajo to razumeti (CMO mreža – 10 nasvetov za komunikacijo preko generacij (2016)

Več informacij tukaj:

https://robert-murray.com/communication-among-different-generations/

https://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2013/02/14/how-to-communicate-in-the-new-multigenerational-office/#6fcc61584a6b

https://us.nttdata.com/en/-/media/assets/white-paper/apps-dbc-mind-the-gap-white-paper.pdf

Oglejte si naslednji video: Kako nas generacijski stereotipi držijo nazaj pri delu:

Tiha generacija, baby boomerji, Generacija X, milenijci, Generacija Z – vsi skupaj smo delovna sila. Kako nas naše predpostavke o drug drugem držijo nazaj od boljšega komuniciranja in dela? Socialna psihologinja Leah Georges pokaže kako smo si bolj podobni kot različni in nudi koristne taktike za navigacijo v medgeneracijskem delovnem okolju.

Grajenje sodelovanja: Delovne skupine

Če moramo upoštevati kakšen problem v medgeneracijski delovni sili, potem mora biti to sodelovanje med zaposlenimi. Razlike med generacijami lahko včasih vodijo do okolja, v katerem zaposleni ne vedo najbolje kako delovati in se obnašati drug z drugim, kar vodi do težav pri sodelovanju.

Seveda to ni problem samo zaradi okolja, v katerem morajo sobivati, ampak tudi zaradi dela, ki mora biti opravljeno. Ko zaposleni na delovnem mestu ne morejo učinkovito sodelovati, postane nemogoče zanje, da dosegajo svoj najvišji potencial ali da bi podpirali to, kar počnejo drugi ter tako ustvarili najboljšo verzijo dela. 

Zato je grajenje mehanizmov sodelovanja med zaposlenimi ključna naloga, ki se je morajo zavedati zaposlovalci in kadroviki.

Ena od največjih prednosti tega, da imate več generacij na delu, je to, kako se lahko učijo ena od druge; vsaka generacija ima svoje lastnosti, ki jo razlikujejo od ostalih in ki dodajajo vrednost podjetju. Z dosego sodelovanja med vsemi njimi, postane deljenje pomembnih vrednot in znanja med vsemi zaposlenimi, dejansko mogoče.

Eden najboljših načinov, da to naredite je s kreiranjem delovnih skupin; seveda jim morate pokazati, kako lahko koristijo drug drugemu in se učijo. Toda, ko boste enkrat šli skozi prejšnje naloge vseh enot v tem modlu, bodo verjetno več kot pripravljeni razumeti drug drugega.

Ko ustvarjate delovni tim, poskrbite, da je heterogen in vključuje različne poglede in generacije. Tako boste obogatili prihodnji izkupiček vaših zaposlenih; toda vedno jim pomagajte, če niso zmožni sodelovati (Biro, Meghan M. – Prepoznajte, nagradite in angažirajte vašo multi-generacijsko delovno, 2014) (https://www.forbes.com/sites/meghanbiro/2014/03/23/recognize-reward-and-engage-your-multi-generational-workforce/#15b810c6798a).

Seveda bodo delovne skupine potrebovale več kot zgolj besede, da se bodo pravilno uskladile; kako lahko pomagamo skupini, da premaga generacijske ovire in da potegnejo najboljše iz njihove situacije?

Zanimiva ideja je priskrbeti posrednika tekom začetnega obdobja skupinskega dela. Posrednik bi pomagal pri pospešitvi pogovora med člani skupine (Aisbury, John – Multi-generacijske skupine: Kako lahko vsi delamo skupaj? (2015) (http://www.harvardbusiness.org/blog/multi-generational-teams-how-can-we-all-work-together).

 • Ustvarjanje odprtih poti komunikacije
 • Spodbujanje razumevanja med člani, ki pripadajo različnim generacijam 
 • Razjasniti generacijski vpliv na vsakodnevno delo 
 • Ustvarjanje idej za izboljšanje skupinske dinamike 

Ko vzpostavljamo večgeneracijske skupine in poti učenja, moramo vzpostaviti tudi pravo okolje za vključene člane. Če ni premišljeno planirano in pripravljeno, potem lahko z lahkoto povzroči notranje konflikte in rezultira v upočasnitvi razvojnih procesov.

Konflikti v medgeneracijskih skupinah

Katere so lahko ovire?

Zaradi razlik v družbenem ozadju in starosti, veliko članov skupine (tako seniorjev kot mlajših), sčasoma doživi konflikt tekom obdobja skupnega dela. Več kot tretjina vseh zaposlenih pravi, da so na delu doživeli medgeneracijski konflikt.

Zaposleni iz različnih starostnih skupin komunicirajo različno. Če ste član medgeneracijske skupine, se zavedajte razlik, ki so pokazane zgoraj (Tabela 1 – komuniciranje preko generacij) in poskušajte najti pravi kanal komunikacije s sodelavcem.

Tekom dela se lahko soočate s problem. To je normalno in se zgodi v večini medgeneracijskih skupin.

 

Glavni viri konfliktov v medgeneracijskih skupinah:

 • Različni pogledi na delovno etiko
 • Različne stopnje poznavanja tehnologije
 • Različne perspektive
 • Različni pogledi na avtoriteto
 • Različne metode in pristopi k učinkoviti komunikaciji 
 • Različni stili vodenja

 

Večgeneracijske skupine v članih vzbujajo čustva, da imajo vsi pomemben doprinos k delu. Prenos znanja med veteran, zaposlenimi, ki so tik pred upokojitvijo in tistimi mladimi, ki šele prihajajo v podjetje, postaja vedno bolj pomembno. Grajenje delovnega okolja, ki je “odzivno na starost”, podpira realno komunikacijo in razumevanje preko vseh generacij. 

 

 

Kako se izogniti konfliktom v medgeneracijskih skupinah:

Najdite skupne stvari, ki si jih vsi delite: Osredotočite se na stvari, ki so vam skupne. Prepoznajte jih in začnite z debate o temah, o katerih predvidevate, da se vsi strinjate.

Spoštujte mnenje drugega: Spoštovati morate mnenja ostalih, tudi če imate vi sami drugačno mišljenje. Bodite potrpežljivi in komunicirajte v pozitivnem tonu, svoje mnenje delite tako, da delite podobne primere prejšnjih situacij, ko vam je uspelo rešiti problem. Na ta način mladi sodelavci tega ne bodo dojeli kot kritiki in sprejeli vaše mnenje.

Bodite fleksibilni: Bodite fleksibilni in najdite načine dela z ljudmi in ne proti njim.