Portfelj

V današnjem svetu je eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočajo delodajalci ta, kako najti kvalificirane zaposlene, ki imajo potrebno znanje in veščine, za opravljanje težkih nalog na delu. Ko trg delovne sile postaja bolj in bolj tekmovalen, je težko izstopati iz množice in biti viden delodajalcu, ki prejme 100 prijav na isto delovno mesto, od kandidatov, ki imajo enake izkušnje. V procesu selekcije igra pomembno vlogo portfelj, saj je to prvi vtis, ki ga dobi delodajalec o kandidatu, prav tako pa je to prvi korak pri procesu preverjanja ali ima kandidat potrebno stopnjo izkušenj in znanja. Portfelj je formalen način, da učenec predstavi svoje zmožnosti, dosežke in delovne izkušnje morebitnemu bodočemu delodajalcu. Ključne prednosti portfelja so, da da možnost učencu, da prepozna, dokumentira in razvija svoje veščine, podpira integracijo akademskih veščin, omogoča mu refleksijo o postavljanju delovnih ciljev, postavlja in krepi njihovo integriteto itd. Portfelj mora vsebovati različne dokumente, ki priskrbijo vpogled v dosežke učenca/pripravnika tekom prakse/pripravništva. Ti dokumenti so:

Mapa učenca: Dokument, ki priskrbi osnovne informacije o podjetju in ima obrazec, ki ga učenec enostavno izpolnjuje tekom UZD.

UZD/pripravniška pogodba/dokument: Dokument, ki je pravna podlaga za urejanje prakse/pripravništva učenca/pripravnika v podjetju. 

UZD plan: Dokument, ki je uporabljen kot orodje, ki lahko koristi vsem partnerjem vključenim v UZD proces. Nekaj koristi vključuje: ustvari motivacijsko klimo, učencem pomaga razumeti pomen planiranja, nudi samoevalvacijo, zagotovi, da je njegov čas na delu res bogat z novimi izkušnjami in še več.

UZD evalvacijski papir o mehkih veščinah in kompetencah: Ta dokument je dober pokazatelj koliko se je pripravnik/učenec že naučil v podjetju ter kakšne so njegove delovne navade. Bodočemu delodajalcu priskrbi vpogled v to, katere veščine že ima zelo dobro razvite in katere še potrebujejo nekaj izboljšave.

Pismo priporočila: Zapisano je s strani učitelja ali delodajalca in služi kot jamstvo za veščine, dosežke in nadarjenost učencev/pripravnikov, ki se jih priporoča. Vsak zaposleni ve, da je priporočilo dano samo tistemu, s katerim so bili zadovoljni. Ta dokument bo imel veliko težo v prihodnjem zaposlovanju.

Življenjepis: Je podroben dokument, ki poudarja učenčevo profesionalno in akademsko zgodovino. Vsebovati mora: osebne podatke, izobrazbo, delovne izkušnje, medkulturne izkušnje, IT veščine, hobije in interesna področja.

Ali želite izvedeti še več o tem, kako pripraviti dober portfelj? Poglejte si naslednjo literature in dobite vpogled v pripravo najboljšega portfelja: