Europass za delodajalce

Europass pomaga delodajalcem prihraniti čas in energijo, ko ocenjujejo kvalifikacije ali nadaljnja potrebna usposabljanja zaposlenih ali praktikantov. Še posebej je koristno pri obravnavi prijavnic iz druge EU države, ker pomaga kadrovik razumeti nivoje kvalifikacij kandidatov.   Kaj je Europass? Europass je skupek dokumentov, ki vam omogočijo oceno kvalifikacij na učinkovit način in sicer tako, da vam omogoča, da najdete in enostavno primerjate informacije.

Europass para Empresarios

El Europass ayuda a los empresarios a ahorrar tiempo y energía a la hora de estimar las cualificaciones o necesidades formativas complementarias de los empleados y estudiantes. Es especialmente útil al tratar con solicitudes de empleo de otro país europeo, ya que ayuda al personal de RRHH a entender el nivel de cualificación de un aspirante.   ¿Qué es Europass? Europass es un conjunto de documentos que te permite evaluar las cualificaciones de manera eficaz al permitirte encontrar y  comparar fácilmente información.

Europass for Employers

The Europass helps employers save time and energy when estimating qualifications or further training needs of employees and trainees. It is especially useful when dealing with job applications from another EU country, because it helps HR personnel understanding the level of qualification of an applicant. What is the Europass? Europass is a set of documents that allow you to assess qualifications in an efficient way by allowing you to find and easily compare information.

Europass für Arbeitgeber/innen

Der Europass hilft Arbeitgeber/innen, Zeit und Energie zu sparen, wenn sie den Qualifikations- oder Weiterbildungsbedarf von Arbeitnehmer/innen und Auszubildenden einschätzen. Das ist besonders bei Bewerbungen aus einem anderen EU-Land nützlich, da es dem Personalbüro hilft, das Qualifikationsniveau eines/einer Bewerbers/Bewerberin zu verstehen.   Was ist der Europass? Der Europass enthält eine Reihe von Dokumenten, mit denen Sie Qualifikationen effizient bewerten können, indem Sie ganz leicht Informationen finden und vergleichen können.

Europass għal min Iħaddem

L-Europass jgħin lil dawk li jħaddmu jiffrankaw il-ħin u l-enerġija meta jistmaw kwalifiki jew ħtiġijiet ta’ taħriġ ulterjuri ta’ impjegati u apprendisti. Huwa speċjalment utli meta tittratta applikazzjonijiet għal xogħol minn pajjiż ieħor tal-UE, għaliex tgħin lill-persunal tal-HR jifhem il-livell ta’ kwalifika ta’ applikant.   X’inhu l-Europass? L-Europass huwa sett ta’ dokumenti li jippermettulek tivvaluta l-kwalifiki b’mod effiċjenti billi tippermettilek issib u tqabbel faċilment l-informazzjoni. Mill-2005, l-Europass kienet għodda popolari biex jintlaħaq dan il-għan billi tipprovdi struttura standardizzata għal Curriculum Vitae (CV), li jfisser li inti għandek tkun tista’ ssib informazzjoni speċifika minnufih, għax dejjem tinsab fl-istess fuq il-post u bl-istess mod jew għallinqas b’mod simili. L-Europass ġie mtejjeb billi pprovda mudell għal ittri ta’ akkumpanjament, li fih ħjiel u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għall-applikant biex joħloq CV u CL li jkopru l-informazzjoni li l-maniġers tar-riżorsi umani tassew għandhom bżonn. Il-PDFs tas-CV tal-Europass jistgħu saħansitra jiġu adattati aktar tard billi tuża l-kreatur online! Biex jiġu ssimplifikati aktar l-applikazzjonijiet bejn il-fruntieri, ġew introdotti s-Supplimenti għad-Diploma u ċ-Ċertifikati tal-Europass. It-tnejn jipprovdu informazzjoni standardizzata madwar l-UE kollha dwar il-kwalifiki tal-persuna li kisbet id-diploma (programmi edukattivi fil-livell universitarju) jew iċ-ċertifikat (programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali). Għalhekk, ħafna mill-apprendisti tiegħek jibagħtulek dan tal-aħħar. Fuq dawn … Read more