Qafas ta’ Kwalifikazzjoni tal-UE

Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar il-Qafas ta’ Kwalifikazzjoni tal-UE u għamel l-attivitajiet ipprovduti.   Wird geladen…

Kompetenza interkulturali

Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Kompetenza interkulturali u għamel l-attivitajiet ipprovduti   Wird geladen…

Kiri Internazzjonalment

Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Kiri Internazzjonalment u għamel l-attivitajiet ipprovduti Wird geladen…

Monitoraġġ

Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol u għamel l-attivitajiet ipprovduti   Wird geladen…

EURES u strumenti oħra tal-UE

EURES u strumenti oħra tal-UE – benefiċċju /ispejjeż għal min iħaddem L-apprendistati huma kruċjali biex jinstabu l-kandidati t-tajba għar-rwoli t-tajba madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea dejjem ħadmet biex tiffaċilita l-mobbiltà u l-impjegabbiltà fis-suq tax-xogħol tal-UE, u trid tippermetti x-xogħol tar-reklutaturi u l-pjattaformi tax-xogħol b’soluzzjonijiet u appoġġ tekniku rilevanti. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea żviluppat firxa ta’ għodod u servizzi biex tappoġġja fehim aħjar, u komunikazzjoni, ta’ ħiliet u kwalifiki. L-għodod huma mibnija u implimentati permezz ta’ kooperazzjoni mid-dinja tal-edukazzjoni, it-taħriġ u s-suq tax-xogħol. Huma jagħtu viżibilità lill-ħiliet, u b’hekk jappoġġjaw lin-nies fl-ippjanar tat-tagħlim u l-karriera tagħhom fl-Ewropa. EURES – Il-Portal Ewropew għall-Mobilità fix-Xogħol https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage EURES jipprovdi: informazzjoni dwar il-mobbiltà tax-xogħol servizzi ta’ reklutaġġ / tqegħid   permezz tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) fl-Istati Membri tal-UE flimkien man-Norveġja, l-Islanda, il-Liechtenstein (ŻEE) u l-Iżvizzera. F’termini konkreti, EURES jikkonsisti fi: network ta’ persunal tal-EURES ta’ madwar 1 100 persuna madwar l-Ewropa li jipprovdu servizzi ta’ appoġġ, website ċentrali b’diversi għodod.   l-video muri hawn taħt juri kif taħdem in-network EURES: Mill-edizzjonijiet tal-2016, it-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku tal-EURES ġiet riveduta biex tqis il-kuntest il-ġdid introdott bir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ April 2016 dwar network Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi (EURES ), l-aċċess … Read more