Twettiq ta’ Mentoring fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Ġejt mitlub biex inkun Mentor. Saret  prattika dinjija għal min iħaddem li jassenja mentor lill-impjegati li huma ġodda jew li għandhom inqas esperjenza, sabiex joħorġu l-aħjar potenzjal tagħhom. Dan jissarraf f’impjegat aktar effiċjenti, u profitti saħansitra ogħla għal min iħaddem u l-kumpanija li qed imexxu. B’hekk huwa fl-interess ta’ min iħaddem li jassenja dmirijiet ta’ mentoring lill- individwu li joħroġ l-aħjar minn dawk l-individwi li qed jiġu mentored. Il-mentors ma jintgħażlux bl-addoċċ, u jekk wieħed ikun ġie assenjat dmirijiet ta’  mentoring, huwa sinjal tal-fiduċja ta’ min iħaddem fl-individwu li jwettaq tali dover fil-post tax-xogħol. Wara li ntgħażlu bħala mentors  indirettament jimplika li issa huma responsabbli għat-titjib tal-membri assenjati bħala mentees. Għalhekk bħala Mentor dawn huma l-mistoqsijiet bażiċi li tistaqsi sabiex jiġu identifikati dettalji rigward: Min? Fejn? Xiex? Għaliex? Kif? ta’  mentoring.   Ippjanar bil-Quddiem Il-mentoring huwa proċess serju ta’ żvilupp professjonali li individwu jgħaddi minnu f’kumpanija, u hija r-responsabbiltà tal-Mentors li jiksbu l-għanijiet stabbiliti, daqskemm hija għall-Mentee li jilħaq l-istess għanijiet stabbiliti. Il-preparazzjoni hija għalhekk importanti daqs il-mentoring attwali. Il-Mentor huwa responsabbli għall-ħolqien  ta’  spazju sigur u ta’ fiduċja li jippermetti lill-mentee joħroġ miż-żona  ta’  kumdità tagħhom u jieħu riskji. Sabiex jipprepara sew, il-Mentor jeħtieġ li jiddedika biżżejjed ħin għar-riċerka … Read more

Impjegati barra l-pajjiż

Internship f’pajjiż Ewropew ieħor għandu benefiċċji għall-partijiet involuti kollha: l-organizzazzjoni li tibgħat, l-organizzazzjoni li tirċievi u l-intern. Minbarra li torganizza opportunità ta’ tagħlim direttament bejn żewġ kumpaniji, hemm l-għażla li tapplika għal finanzjament permezz ta’ proġett ta’ mobbiltà ffinanzjat mill-programm Erasmus + tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd jaf li studenti universitarji jużaw l-Erasmus biex jistudjaw barra minn pajjiżhom għal semestru – imma l-apprendisti tiegħek jistgħu jagħmlu dan ukoll!  Mhux il-kumpaniji kollha huma kbar biżżejjed u jimpjegaw numru kbir ta’ apprendisti li jiġġustifikaw huma stess l-applikazzjoni għal proġett ta’ mobbiltà. Jekk il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità meħtieġa, agħti ħarsa hawn u ara kif tista’ tapplika! Jekk le – l-ebda inkwiet, hemm modi oħra. Tista’ tagħmel kuntatt ma’ organizzazzjoni intermedjarja li hija speċjalizzata fil-ġestjoni tal-mobilitajiet Erasmus +. Ejja ngħidu li int il-kap ta’ kumpanija żgħira fi Franza u l-apprendist tiegħek Simon jixtieq li jagħmel apprendistat barra mill-pajjiż. Taqbel li dan ikun ta’ benefiċċju u interessanti, imma m’għandek l-ebda kumpanija sieħba f’pajjiż ieħor. Tgħid lil Simon jekk isib mod, int tħares lejn dan. Ftit jiem wara, Simon jiġi l-uffiċċju tiegħek u jurik flyer ta’ organizzazzjoni li tidher li toffri eżattament dak li qed tfittex! It-tnejn li intom iċċemplu n-numru provdut u titgħallmu li Simon huwa eliġibbli … Read more

Qabbel l-Istandards tal- Kwalità tal-WBL

Kif tiżgura li l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET) jikkorrispondu mal-Istandards Ewropej? X’jiġri jekk kien hemm qafas biex jgħinek f’dak? Sar aktar u aktar importanti għall-Istati Membri tal-UE u l-fornituri tal-VET tagħhom biex jimplimentaw oqfsa komparabbli tal-assigurazzjoni tal-kwalità fil-VET. L- “Assigurazzjoni tal-Kwalità Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali” ( EQAVET ) toffrilek bħala impjegatur jew maniġer tar-riżorsi umani qafas biex jgħinek tiddokumenta, tiżviluppa, tissorvelja, tevalwa u ttejjeb l-effettività tas-servizzi tal-VET tiegħek u s-sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità. Fil-qosor, il-qafas EQAVET jappoġġjak fit-titjib tal-politiki ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tiegħek u tagħmilhom komparabbli mal-Istandards Ewropej. L-għan ewlieni tal-EQAVET huwa li jtejjeb it-trasparenza, il-konsistenza u t-trasferibilità tal-fornituri tal-VET madwar l-Ewropa kollha. Il-qafas fih ċiklu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità li nbena fuq ċerti kriterji ta’ kwalità, deskritturi u indikaturi li jistgħu jintużaw fil-ġestjoni tal-kwalità. Iċ-ċiklu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità jikkonsisti f’erba’ fażijiet: ippjanar, implimentazzjoni, evalwazzjoni u prattiki. EQAVET hija għodda volontarja li tista’ tiġi implimentata gradwalment, ibbażata fuq il-leġislazzjoni u l-prattiki nazzjonali. Kif jibbenefikaw l-istudenti? L-implimentazzjoni tal-qafas tgħin biex ittejjeb l-impjegabbiltà u l-mobbiltà ta’ studenti minħabba li timmira li tiżviluppa fehim universali tal-kwalità. Meta n-nies imorru għal xogħol ġdid jew jitgħallmu aktar f’pajjiżhom stess jew f’pajjiż ieħor, il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom jistgħu jiġu rikonoxxuti, u dan jgħin ukoll biex itejjeb il-livelli tal-ħiliet. Il-qafas huwa maħsub biex jissodisfa l-aspettattivi … Read more

Komunikazzjoni bl-użu ta’ għodda diġitali

“Qed titkellem dwar ġenerazzjoni żagħżugħa, Ġenerazzjoni Y, li l-ħiliet ta’ komunikazzjoni interpersonali tagħha huma differenti minn Ġenerazzjoni X. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija aktar komda tgħid xi ħaġa permezz ta’ mekkaniżmu diġitali milli tiġi wiċċ imb’wiċċ.” Erik Qualman Din il-kwotazzjoni tenfasizza l-importanza u l -ħtieġa  Il-mod kif jitgħallmu ż-żgħażagħ inbidel b’mod sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, l-aktar permezz tal-omnipreżenza tal-ICT. Ġenerazzjoni Y ilha tuża għodod diġitali għat-tagħlim tagħhom sa mit-tfulija bikrija. Dawn il-bidliet fl-edukazzjoni jinfluwenzaw fil-biċċa l-kbira l-metodi preferuti tagħhom biex jikkomunikaw, ifittxu informazzjoni, iżda wkoll bħala mod biex jittestjaw u jivvalutaw l-għarfien tagħhom. Fl-istess ħin, għodod u kanali ta’ komunikazzjoni diġitali jirrappreżentaw ukoll modi effettivi u flessibbli għal komunikazzjoni onlajn bejn partijiet interessati differenti. dejjem tiżdied li tintuża komunikazzjoni diġitali fl-aspetti kollha tal-ħajja, inklużi l-edukazzjoni u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Meta wieħed iqis l-ambjent mgħaġġel tal-kumpaniji u jżid l-ammont ta’ xogħol tal-impjegati tagħhom (inklużi mentors/ coaches / għalliema involuti f’WBL kuljum), l-użu ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali biex jikkomunikaw ma’ studenti WBL u jappoġġjaw it-tagħlim tagħhom billi jużaw dawn l-għodod joffri possibbiltajiet ġodda li wera li huwa effettiv u effiċjenti fil-ħin. Għalkemm, interazzjoni wiċċ imb wiċċ tibqa‘ importanti u kemmxejn inevitabbli, l-applikazzjoni ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali jekk jintużaw b’mod korrett tista’ tissupplimenta u tappoġġja t-tagħlim u t-taħriġ; il-konsiderazzjoni għalhekk hija … Read more

L-Aħjar Prattiki WBL għall-SMEs u Kumpaniji kbar / Multis

Kif jistgħu l-kumpaniji jinvolvu ruħhom fi programmi ta’ apprendistat / WBL? Kif jistgħu jiksbu apprendist / student tajjeb? Kif jistgħu jgħinu lil dan l-istudent biex isir ħaddiem kwalifikat? Programmi ta’ apprendistat / WBL huma stabbiliti b’mod differenti madwar l-Ewropa. Bħala persuna li timpjega jew maniġer tal-HR biex tinvolvi b’suċċess f’dan il-proċess, aħna nagħtuk xi ideat ġenerali tajbin li jgħinuk. Jattendu open day fl-iskola L-iskejjel jistgħu jirranġaw open day fejn il-kumpaniji jistgħu jintroduċu ruħhom għall-istudenti. Hija idea tajba ħafna li tattendi għal dak it-tip ta’ avveniment. Se tieħu ż-żmien tiegħek, imma tkun tista’ tagħmel kuntatt mal-aħjar kandidati.     Open Day tal-kumpaniji L-idea l-oħra hija li l-kumpanija tista’ tirranġa open day u tistieden lill-istudenti jżuruhom u juruhom madwarhom. L-istudenti jistgħu jieħdu l-idea ta’ fejn u kif sejrin jaħdmu.     Jattendu fiera dwar l-edukazzjoni u l-professjonijiet Jekk hemm xi ħaġa bħal dik organizzata, hija idea tajba li tattendi. Tista’ tara kif kumpaniji oħra jippromwovu lilhom infushom, tista’ tieħu sens taliema professjoni hija l-aktar interessanti għal studenti futuri u forsi dak jagħtik xi ideat dwar kif iddawwar din it-tendenza. Huwa tajjeb li tistieden apprendisti / studenti kurrenti (jekk diġà għandek fil-kumpanija tiegħek) biex jattendu għal dawn il-promozzjonijiet. Huma jistgħu jimpressjonaw l-aktar faċilment lil sħabhom. Materjal promozzjonali Il-materjal għandu jkun oriġinali … Read more

Komunikazzjoni bejn mentors u istituzzjonijiet tal-VET

Elementi ta’ komunikazzjoni u transazzjonijiet Il-kelma “komunikazzjoni” hija derivata mil-Latin ( communicare ) fis-sens li tikkomunika, tikkonsulta, tiddiskuti. Permezz tal-komunikazzjoni naqsmu għarfien, informazzjoni fl-esperjenza, nikkomunikaw, nipperswadi, inxerrdu jew nikkontrollaw nies li huma differenti b’xi mod jew ieħor. Naraw dwar l-ipproċessar ta’ informazzjoni u dwar komunikazzjoni reċiproka. Il-proċess ta’ komunikazzjoni huwa proċess ta’ skambju ta’ informazzjoni, (in- formare = xi ħaġa mdaħħla f’forma, disinn li jista’ jagħti forma lil xi ħaġa, kjarifika, eċċ.) Il-Komunikazzjoni tirreferi għal proċess ta’ trasmissjoni ta’ informazzjoni għall-iskop ta’ komunikazzjoni reċiproka . Il-proċess tal-komunikazzjoni huwa interazzjoni kontinwa u dinamika bejn il-mittent u r-riċevitur, u huwa affettwat minn ħafna fatturi varjabbli.   Elementi ta’ komunikazzjoni Hemm seba’ elementi tal-proċess ta’ komunikazzjoni. Dawn huma kif ġej: Mittent Min jibgħat huwa persuna li għandha l-intenzjoni li twassal messaġġ bl-intenzjoni li tgħaddi informazzjoni u ideat lil persuna oħra. Ideat, Informazzjoni Dan huwa l-qofol tal-komunikazzjoni jew is-suġġett tal-komunikazzjoni. Dan jista’  jkun ħsieb, opinjoni, twemmin, veduta, sentiment, ordnijiet, suġġeriment jew parir. Kodifikazzjoni Biex twassal messaġġ li huwa pjuttost teoretiku u intanġibbli, il-messaġġ għandu jitwassal f’forma ta’ simboli (kliem, stampi, azzjonijiet, u oħrajn). Il-konverżjoni tas-suġġett tal-messaġġ f’dawn is-simboli huwa l-proċess ta’ kodifikazzjoni. Kanal ta’ komunikazzjoni Il-mittent jagħżel il-kanal biex jibgħat l-informazzjoni meħtieġa. Il-kanali li permezz tagħhom tiġi trasmessa l-informazzjoni jistgħu jkunu jew formali jew informali. … Read more

Portfolio

Illum il-ġurnata waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċjaw dawk li jħaddmu hija li jsibu persunal kwalifikat li jkollu l-ħiliet u t-tagħrif meħtieġa biex jaffrontaw l-isfidi diffiċli ta’ xogħolhom. Hekk kif is-suq tax-xogħol isir aktar u aktar kompetittiv isir iktar diffiċli li tispikka ma’ min iħaddem bejn il-mijiet ta’ kandidati li japplikaw għall-istess pożizzjoni bl-istess livell ta’ esperjenza. Dan huwa fejn il-portafoll għandu rwol importanti fil-proża tal-għażla billi jaġixxi bħala l-ewwel impressjoni li min iħaddem ikollu fuq il-kandidat kif ukoll huwa l-ewwel pass fir-reviżjoni tal-proċess biex tiddetermina jekk il-kandidat uriex il-livell meħtieġ ta’ esperjenza u tagħrif. Il-portfolio huwa mod formali għall-istudent biex jippreżenta l-kapaċitajiet, il-kisbiet u l-esperjenza tax-xogħol tagħhom lil min jaf iħaddmu ’l quddiem. Uħud mill-benefiċċji ewlenin ta’ portfolio huma l-abbiltà li tippermetti lill-istudenti jiskopru, jiddokumentaw, u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, isaħħu l-integrazzjoni ta’ ħiliet akkademiċi, jirriflettu fuq ix-xogħol u li jistabbilixxu miri, jistabbilixxu u jsaħħu l-integrità tagħhom eċċ. Portfolio għandu jikkonsisti f’dokumenti differenti li jipprovdu tagħrif dwar il-kisbiet ta’ student / apprendist waqt prattika / apprendistat. Dawn id-dokumenti huma: Il-folder tal-istudenti: Dokument li jipprovdi informazzjoni bażika dwar il-kumpanija u li jħalli mudell ta’ “log”sempliċi biex jimtela faċilment mill-istudent matul it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Kuntratt / dokument ta’ Tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol … Read more

Studju ta’ każ – ħiliet interpersonali fuq il-post tax-xogħol

Matul l-ewwel ġimgħa fuq ix-xogħol, l-intern qed jipprepara għas-suq tal-bdiewa billi jagħmel sinjali, jippakkja materjali, u jitgħallem dwar il-prodott li qed jinbiegħ. Fl-ewwel suq, l-intern huwa mitlub jgħin fil-bejgħ, iwieġeb mistoqsijiet mill-klijenti dwar il-prattiki tal-biedja, u jissuġġerixxi prodotti oħra (bajd, għasel, laħam, ġobon) li jistgħu jinxtraw jew ideat ta’ ikla. L-intern ikun konsistentement jgħid li huma “ma kinux jafu” bi tweġiba għal mistoqsijiet mill-klijenti u eventwalment, qagħdu lura mill-mejda u evitaw li jagħmlu kuntatt mal-għajnejn. Hekk kif aktar u aktar klijenti kienu jiddependu fuq inqas membri tal-persunal biex iwieġbu mistoqsijiet u jtemmu x-xiri tagħhom, kibret linja twila ta’ klijenti. Eventwalment, in-nies telqu mill-mejda biex iżuru bejjiegħa oħra. Uħud ma rritornawx. Waqt li kien għaddej dan, l-intern qagħad lura wara l-istaff l-ieħor u beda jiċċekkja t-telefon tagħhom. Is-superviżur talab lill-intern biex jieħu f’idejh il-cash register. Mhux ċert mill-prezzijiet kollha, l-intern kien jistaqsi lill-klijenti kemm kien hemm ċertu prodott hekk kif ipproċessaw l-ordnijiet tagħhom u jiċċarġjawhom kif xieraq. Fl-aħħar tal-ġurnata, il-likwidità tal-flus ma kinitx daqs il-prodott mibjugħ. Is-superviżur kellu konversazzjoni one-to-one mal-intern. Matul dik il-konversazzjoni, ħarġu x-xejriet li ġejjin: L-intern ma riedx jipprovdi informazzjoni skorretta lill-klijenti dwar il-prodott u jħalli impatt negattiv fuq ir-reputazzjoni tal-organizzazzjoni. Meta l-intern offra informazzjoni lill-klijenti ħafna drabi kienet kemmxejn mhux eżatta, iżda iktar importanti minn hekk, ma kinitx konsistenti … Read more

Sessjoni ta’ Feedback

L-Ewwel Parti Aħseb dwar is-sitwazzjoni fejn kellek tagħti feedback lil persuna oħra rilevanti għall-post tax-xogħol u l-pożizzjoni tiegħek. Ikteb artiklu qasir biex turi strateġiji differenti użati biex tipprovdi feedback kostruttiv. Ladarba tkun identifikajt is-sitwazzjoni u lestejt l-artiklu, ipproċedi għal- “lista ta’ kontroll ta’ feedback” (Parti 2). Imla l-lista ta’ kontroll billi ssegwi l-istruzzjonijiet. Meta timla din il-parti tat-tagħlim, ibgħat ir-riżultati kollha ta’ dan l-eżerċizzju lit-trainer tiegħek għall-valutazzjoni u r-rispons. It-Tieni Parti Lista ta’ Verifika-Tagħti Feedback Imla l-lista ta’ kontroll li ġejja bbażata fuq esperjenza reċenti li tipprovdi feedback lil kollega jew sieħeb. Ħu l-ħin biex tikkunsidra jekk tagħmilx b’mod differenti u liema modi tista’ tmur biex ittejjeb il-mod kif tagħti feedback. Sibt jekk kienx hemm xi kwistjonijiet speċjali li l-persuna l-oħra riedet tiffoka fuqhom fis-sessjoni tar-reviżjoni? Kont iffukajt fuq imġieba partikolari? Żgurajt li l-imġieba hija kontrollabbli mir-riċevitur? Ħsibt dwar kif nista’ nħossni kieku nirċievi dawn il-kummenti? Użajt lingwaġġ mingħajr ġudizzju? Ir-reazzjonijiet tiegħi kienu f’waqthom u fil-kuntest? Għidt meta r-reazzjonijiet tiegħi kienu suġġettivi aktar milli oġġettivi? Ipprovdejt feedback dwar il-punti sodi u l-kisbiet tal-persuna kif ukoll dgħjufijiet u żbalji? Evitajt li nagħti tagħbija żejda lill-persuna b’ħafna feedback? Sibt jekk il-feedback tiegħi kienx mifhum? Urejt appoġġ lill-persuna? Stedint lill-persuna biex tikkummenta dwar … Read more