EU okvir kvalifikacij

Preberite si o sledečih Google obrazcih o EU okviru kvalifikacij in opravite dane aktivnosti.   Wird geladen…

Medkulturna kompetenca

Preberite si o sledečih Google obrazcih o Medkulturna kompetenca in opravite dane aktivnosti.   Wird geladen…

Mednarodno zaposlovanje

Preberite si o sledečih Google obrazcih o Mednarodno zaposlovanje in opravite dane aktivnosti. Wird geladen…

Nadzorovanje

Preberite si o sledečih Google obrazcih o Nadzorovanje UZD in opravite dane aktivnosti.   Wird geladen…

UZD v tujini

Preberite si o sledečih Google obrazcih o UZD v tujini in opravite dane aktivnosti.   Wird geladen…

UZD in vajeništvo

Preberite si o sledečih Google obrazcih o UZD in vajeništvo in opravite dane aktivnosti.   Wird geladen…

EURES in ostali EU instrumenti

EURES in ostali EU instrumenti – koristi za delodajalce Pripravništva so ključna pri iskanju pravih kandidatov za prave vloge po Evropi. Evropska komisija je vedno delala za lajšanje izmenjav in zaposljivosti na EU trgu dela in hoče olajšati delo rekruterjem in platformam dela z relevantnimi tehničnimi rešitvami in podporo. Zato je Evropska komisija razvila vrsto orodij in storitev za boljše razumevanje (in komunikacijo) veščin in kvalifikacij. Orodja so zgrajena in implementirana skozi sodelovanje iz sveta izobraževanja, usposabljanja in trga dela. Dajejo prepoznavnost veščinam ter tako podpirajo ljudi pri planiranju svojega učenja in kariere v Evropi. EURES – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage EURES mreža nudi: informacije o zaposlitveni mobilnosti rekruting/namestitvene storitve  skozi sodelovanje med javnimi zaposlitvenimi službami in in EU članicami + Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švica. V konkretnih terminih, je EURES sestavljen iz: mreže okoli 11000 zaposlenih na EURES po celotni Evropi, ki nudijo podporne storitve; centralna spletna stran, ki ima različna orodja.   Spodnji video prikazuje, kako deluje EURES mreža: 13. aprila 2016 je moral Single Market Scoreboard v ozir vzeti nov kontekst, ki ga je predstavila Regulativa (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta, o EURES, dostopnost storitev mobilnosti zaposlenih in nadaljnja integracija trgov dela.  Informacije v … Read more