Izvajanje UZD mentoriranja

Prosili so me, da postanem mentor.  Praksa po vsem svetu je, da delodajalec dodeli mentorja novemu ali manj izkušenemu zaposlenemu, zato da iz njega dobi najboljši potencial. To se bo v zameno prevedlo v učinkovitejšega zaposlenega in še višje dobičke za podjetje. Zato je v delodajalčevem interesu, da dodeli mentorske zadolžitve posamezniku, ki bo iz svojih mentorirancev pomagal izvleči najboljše.  Mentorji niso naključno izbrani in če je nekomu dodeljena ta zadolžitev, je to pokazatelj zaupanja, ki ga ima delodajalec, da lahko ta oseba izvaja to zadolžitev na delu. Biti izbran za mentorja tudi indirektno implicira, da ste odgovorni za izboljšanje zaposlenih mentorirancev. Osnovna vprašanja, ki jih mora mentor zastaviti, da identificira podrobnosti mentoriranja: Kdo? Kje? Kaj? Zakaj? Kako?   Planiranje vnaprej Mentoriranje je resen proces profesionalnega razvoja, skozi katerega gre posameznik znotraj podjetja. Zato je mentorjeva odgovornost, da doseže zastavljene cilje ravno tako velika, kot odgovornost mentoriranca, da doseže te iste cilje. Priprava je zato tako pomembna, kot sama izvedba. Mentor je odgovoren, da ustvari varno in zaupno okolje, ki omogoči mentorirancu, da gre izven cone udobja in tvega. Zato, da se dobro pripravi, mora mentor dovolj časa nameniti raziskavi in identifikaciji elementov njegove naloge. Identifikacija Namena in Ciljev mentorskih … Read more

Zaposleni v tujini

Praksa v drugi evropski državi prinaša prednosti za vse vpletene: organizacija, ki pošilja osebo na prakso, organizacija, ki to osebo sprejme in praktikanta. Poleg tega, da se organizira priložnost učenja direktno med dvema podjetjema, obstaja tudi opcija prijave za financiranje s strani Erasmus+ programa ali Evropske unije. Vsi vedo, da lahko študentje uporabijo Erasmus za študij v tujini za en semester – toda uporabijo ga lahko tudi vaši vajenci/praktikanti.   Ni veliko podjetij, ki so dovolj velike ali zaposlujejo veliko število praktikantov, da bi se same prijavile na projekt izmenjave. Če ima vaše podjetje potrebne kapacitete, potem si poglejte tukaj, kako se lahko prijavite. Toda brez skrbi, so še druge opcije. Kontaktirajte vmesno organizacijo, ki je specializirana za upravljanje z Erasmus+ izmenjavami. Recimo, da ste vodja majhnega podjetja v Franciji, vaš praktikant Simon pa si zelo želi iti na pripravništvo v tujino. Strinjate se, da bi to bilo zanimivo in koristno, toda nimate partnerskega podjetja v drugi državi. Simonu rečete, da če najde način, boste temu posvetili čas. Čez nekaj dni pride Simon v vašo pisarno z letakom organizacije, ki naj bi nudila točno to, kar iščete. Pokličeta na številko in ugotovita, da se Simon lahko prijavi na pripravništvo v … Read more

Primerjava kvalitete UZD standardov

Kako zagotoviti, da poklicno izobraževanje in usposabljanje (Vocational Education and Training – VET) sovpada z evropskimi standardi? Kaj če bi obstajal okvir, ki bi vam pri tem pomagal?  Za države članice EU in njihove ponudnike poklicnega izobraževanja postaja vedno bolj pomembno, da implementirajo primerljive okvire kvalitete v VET. European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) vam kot delodajalcu ali kadroviku nudi okvir, ki vam pomaga dokumentirati, razviti, nadzorovati, ocenjevati in nadgraditi učinkovitost vaših VET storitev in sistemom managementa kvalitete. Na kratko, EQAVET okvir vas podpira pri nadgradnji vaših politik Zagotovil kakovosti in jih dela primerljive z evropskimi standardi.  Glavni cilj EQAVET je izboljšati transparentnost, konsistentnost in prenosljivost VET ponudnikov po celi Evropi. Okvir vsebuje cikel zagotovila kakovosti, ki je bil zgrajen na določenih kriterijih kakovosti, opisih in indikatorjih, ki se jih lahko uporablja v managementu kakovosti. Cikel zagotovila kakovosti zajema 4 faze: planiranje, implementacija, ocena in prakse. EQAVET je prostovoljno orodje, ki se ga lahko postopoma implementira na podlagi državne zakonodaje in praks. Kako koristi učencem? Implementacija okvira pomaga izboljšati zaposljivost in mobilnost učencem, ker cilja na razvoj univerzalnega razumevanja kakovosti. Ko ljudje zamenjajo službo ali se dodatno izobražujejo v svoji ali drugi državi, so njihove veščine in … Read more

Komuniciranje z uporabo digitalnih orodij

“Govorite o mlajši generaciji, generaciji Y, katere medosebne komunikacijske veščine so drugačne od generacije X. Mlajši generaciji je bolj udobno nekaj reči skozi digitalni mehanizem, kot pa osebno.” Erik Qualman   Ta citat poudarja pomen in naraščajočo potrebo po uporabi digitalne komunikacije v vseh aspektih življenja, vključujoč izobrazbo in učenje z delom.  Način, kako se mladi učijo, se je zelo spremenil v zadnjem desetletju, večinoma skozi vseprisotnostjo IK-tehnologije. Generacija Y je že iz svoje zgodnje mladosti navajena, da za učenje uporablja digitalna orodja. Te spremembe v izobraževanju zelo vplivajo na njihove najljubše načine komunikacije, iskanje informacij in način testiranja in ocenjevanja njihovega znanja. Istočasno orodja in kanali digitalne komunikacije prav tako predstavljajo učinkovite in fleksibilne načine spletnega komuniciranja med različnimi deležniki. Upoštevajoč hitro spreminjajoče okolje podjetij in večanje obsega dela njihovih zaposlenih (vključujoč mentorje/trenerje/inštruktorje, ki so vključeni v UZD na dnevni bazi), je uporaba digitalnih komunikacijskih orodij za komunikacijo z UZD učenci in za podporo njihovega učenja, odkrila nove možnosti, ki so se skozi čas izkazale za učinkovite in visoko časovno efektivne. Čeprav osebna interakcija ostaja pomembna in se ji ne moremo popolnoma izogniti, lahko uporaba orodij digitalnega komuniciranja, če se jih pravilno uporabi, dopolnjuje in podpira učenje in inštruiranje. … Read more

Najboljše prakse Učenja z delom (UZD) za majhna, srednja in velika podjetja (multinacionalke)

Kako se lahko podjetja vključijo v vajeniške ali UZD programe? Kako lahko dobijo dobre vajence/učence? Kako lahko tem učencem pomagajo, da postanejo kvalificirani zaposleni? Vajeništvo in UZD programi se razlikujejo med državami v Evropi. Kot delodajalcu ali kadroviku, vam bomo dali nekaj generalnih idej, ki vam bodo pomagala pri uspešnem vključevanju v ta proces.   Udeležba na dnevu odprtih vrat oz. informativnem dnevu šole Šole lahko organizirajo dan odprtih vrat ter tako ponudijo podjetjem možnost, da se predstavijo učencem. Zelo dobra ideja se je udeležiti take vrste dogodka. Sicer vam bo vzelo nekaj časa, toda vzpostavili boste lahko stik z najboljšimi kandidati.   Dan odprtih vrat podjetij Druga ideja je, da podjetja organizirajo dan odprtih vrat in povabijo učence, da jih obiščejo in jim razkažejo naokoli. Učenci si lahko tako lažje predstavljajo kje in kako bodo delali.     Udeležba na izobraževalnih in zaposlitvenih sejmih Če je v vašem okolju organizirano kaj takega, potem je dobra ideja, da se tega udeležite. Vidite lahko, kako se oglašujejo druga podjetja, dobite lahko občutek kater poklic je najbolj zanimiv za bodoče študente. Morda boste dobili kakšno idejo, kako obrniti ta trend. Dobro je, da povabite morebitne vajence ali učence, če jih že imate … Read more

Komunikacija med mentorji in institucijami poklicnega izobraževanja

  Komunikacijski elementi in transakcije Beseda “komunikacija” izhaja iz latinske besede communicare, kar pomeni komunicirati, se posvetovati, razglabljati. Skozi komunikacijo izmenjujemo znanje, informacije in izkušnje, komuniciramo, prepričujemo, širimo ali kontroliramo ljudi, ki so na takšen ali drugačen način drugačni. Je procesiranje informacij o obojestranski komunikaciji.  Komunikacijski proces je proces izmenjave informacij (in-formare= dati nekaj v obliko, oblikovati, da lahko nečemu da obliko, razjasnitev itd.). Komunikacija se nanaša na proces prenašanja informacij, z namenom vzajemne komunikacije. Komunikacijski proces je stalna in dinamična interakcija med pošiljateljem in prejemnikom, nanjo pa vpliva veliko variabel.    Elementi komunikacije Obstaja sedem elementov procesa komunikacije. Sledijo si: Pošiljatelj Pošiljatelj je oseba, ki želi podati sporočilo, z namenom prenosa informacij ali idej drugi osebi. Ideje, informacije To je osrednja točka komunikacije ali predmet komunikacije. To je lahko misel, mnenje, prepričanje, pogled, občutek, navodila, predlogi ali nasvet. Šifriranje Da se preda sporočilo, ki je bolj teoretično in neoprijemljivo, ga je treba podati v obliki simbolov (besede, slike, dejanja itd.). Prevod predmeta sporočila v te simbole je šifriranje. Komunikacijski kanal Pošiljatelj izbere kanal za pošiljanje potrebne informacije. Kanali so lahko formalni ali neformalni. Prejemnik Prejemnik je oseba, kateri je namenjeno sporočilo in ki prejme sporočilo. To je oseba, ki … Read more

Portfelj

V današnjem svetu je eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočajo delodajalci ta, kako najti kvalificirane zaposlene, ki imajo potrebno znanje in veščine, za opravljanje težkih nalog na delu. Ko trg delovne sile postaja bolj in bolj tekmovalen, je težko izstopati iz množice in biti viden delodajalcu, ki prejme 100 prijav na isto delovno mesto, od kandidatov, ki imajo enake izkušnje. V procesu selekcije igra pomembno vlogo portfelj, saj je to prvi vtis, ki ga dobi delodajalec o kandidatu, prav tako pa je to prvi korak pri procesu preverjanja ali ima kandidat potrebno stopnjo izkušenj in znanja. Portfelj je formalen način, da učenec predstavi svoje zmožnosti, dosežke in delovne izkušnje morebitnemu bodočemu delodajalcu. Ključne prednosti portfelja so, da da možnost učencu, da prepozna, dokumentira in razvija svoje veščine, podpira integracijo akademskih veščin, omogoča mu refleksijo o postavljanju delovnih ciljev, postavlja in krepi njihovo integriteto itd. Portfelj mora vsebovati različne dokumente, ki priskrbijo vpogled v dosežke učenca/pripravnika tekom prakse/pripravništva. Ti dokumenti so: Mapa učenca: Dokument, ki priskrbi osnovne informacije o podjetju in ima obrazec, ki ga učenec enostavno izpolnjuje tekom UZD. UZD/pripravniška pogodba/dokument: Dokument, ki je pravna podlaga za urejanje prakse/pripravništva učenca/pripravnika v podjetju.  UZD plan: Dokument, ki je uporabljen kot … Read more

Študija primera – medosebne veščine na delu

Tekom svojega prvega tedna na delu, se pripravnik pripravlja na tržnico tako, da pripravlja napise, pakira in se uči o produktih, ki jih prodajajo. Za njegov prvi dan na tržnici, je zadolžen, da pomaga na blagajni, odgovarja na vprašanja strank o načinih kmetovanja, ki jih izvajajo in da predlaga ostale produkte (jajca, med, meso, sir), ki jih stranke lahko kupijo ali predlaga ideje za obede. Pripravnik bi konsistentno odgovarjal, da ne ve odgovorov na vprašanja strank, na neki točki pa bi se dal v ozadje in se izogibal očesnemu stiku. Ker bi se vedno več strank zanašalo na odgovore vedno manjšega števila zaposlenih, bi nastala dolga vrsta. Sčasoma bi stranke začele hoditi k ostalim prodajalcem in se ne bi več vrnile nazaj. Med tem dogajanjem se je pripravnik še vedno izogibal in začel gledati na svoj telefon. Nadzornik mu je rekel, da naj prevzame blagajno. Ni bil siguren o vseh cenah, zato je o ceni spraševal kar stranke in jim toliko računal. Na koncu dneva se dobiček ni ujemal z prodanimi produkti. Nadzornik je imel pogovor na 4 oči s pripravnikom. Tekom pogovora so se pojavili naslednji vzorci: Pripravnik ni želel dati napačnih informacij strankam in negativno vplivati na ugled … Read more

Povratna informacija

1. DEL Razmislite o situaciji, ko ste morali dati povratno informacijo drugi osebi, relevantno vašemu delovnemu mestu in poziciji.  Napišite kratek članek, v katerem predstavite različne strategije, ki so v rabi pri dajanju konstruktivne povratne informacije.  Ko ste prepoznali situacijo in napisali članek, nadaljujte z “seznamom dajanja povratne informacije” (2 del). Sledite navodilom in dokončajte seznam. Ko zaključite z nalogami, dajte vse vaše izdelke vašemu izobraževalcu za oceno in povratno informacijo. 2. DEL Seznam dajanja povratne informacije Dokončajte seznam, ki temelji na nedavni izkušnji podajanja povratne informacije sodelavcu ali sovrstniku. Vzemite si čas in premislite, če bi kaj storili drugače in kako bi lahko izboljšali načine, na katere podajate povratno informacijo.  Ali sem izvedel, če so bile kakšne specifične stvari, na katere se je druga oseba želela osredotočiti tekom sestanka?   Ali sem se osredotočil na specifična obnašanja? Ali sem se prepričal, da je obnašanje takšno, da ga prejemnik informacije lahko nadzoruje? Ali sem pomislil, kako bi se sam počutil, če bi prejel te komentarje? Ali sem uporabil neobsojajoč jezik? Ali je bila moja povratna informacija pravočasna in v pravem kontekstu? Ali sem poudaril, kadar je bilo moje mnenje bolj subjektivno kot objektivno? Ali sem podal informacije tako o močeh in … Read more