Nadzorovanje UZD

Če želimo, da je UZD v podjetju uspešen, potem je potreben stalen napredek. To ni koristno samo za učenca, ki se mu tako da boljša izkušnja učenja, ampak proizvede tudi boljše in bolj kvalificiranje pripravnike, kar je dobičkonosno za podjetje. Eden najboljših načinov za dosego stalnega napredka je povratna informacija. Zakaj je “feedback” pomemben? Povratna informacija lahko gre v dve smeri: i) feedback podjetja pripravniku, kako se lahko izboljša ii) feedback pripravnika podjetju (in njegovemu nadzorniku), kako izboljšati pripravniški program Kako pravilno skomuniciramo povratno informacijo: Mentorske veščine: Dajanje povratne informacije In order for continuous improvement to be achieved the company hosting the apprentice, often requires feedback.  This is a standard procedure in many apprenticeship programmes and is forms part of the structure of the highly acclaimed dual vocation system being practiced in the german speaking countries of europe. Da je stalen napredek dosežen, pogosto podjetje potrebuje feedback od pripravnika. Je standarden postopek v mnogih pripravniških programih in del cenjenega dvojnega poklicnega sistema, ki je v uporabi v nemško govorečih državah. Feedback je lahko v strukturirani obliki: Ocenjevalnega intervjuja Kontrolni seznam

Planiranje UZD (učenja z delom)

UZD & Pripravništvo Med mnogimi primeri UZD je dvojni poklicni sistem najdlje prepoznan kot eden najbolj dolgoročno uspešnih pripravniških modelov na svetu. Kot nakazuje že ime, dvojni poklicni sistem pripravniku omogoča, da svoje učenje razdeli med teoretično učenje na poklicni šoli, kot tudi praktično učenje skozi zaposlitev pri izbranem podjetju. Takšen sistem je v uporabi v Nemčiji, Avstriji in Švici že več stoletij. Dvojno poklicno izobraževanje – Uspešen nemški sistem. Ta sistem sicer v nemško govorečih državah v zadnjem času ni popularen, vendar pa se je začel prevzemati v ostalih državah po Evropi, saj so podjetja odkrila koristi, če izvajajo ta program in kvaliteto kvalificiranih zaposlenih, ki jo prinese v podjetje.  Pripravništva v Evropi: kako maksimirati njihove koristi. Čeprav je ta oblika pripravništva zelo koristna tako za podjetje kot samega pripravnika, pa podjetja velikokrat ugotovijo, da morajo postati kreativna, saj ne tekmujejo le z ostalimi podjetji, da bi privabila najboljše kandidate, temveč z mnogimi kariernimi priložnostmi, ki so dandanes odprte za mlade v Evropi. Podjetja vabijo pripravništva. Zato, da pridobijo kvalitetne kandidate za svoje pripravništvo, veliko privatnih podjetij gleda preko učencev, na tiste, ki so ravno iz šole in delajo prve korake na svoji karierni poti. Veliko kvalitetnih kandidatov prihaja … Read more

Dekodiranje žargona

Ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) različno po Evropi, so kvalifikacije tistih, ki opravijo takšna izobraževanja, včasih težko razumljiva. Nekdo, ki se je izobraževal v Avstriji, se je lahko usposabljal pod drugačnimi pogoji in v drugačnem obsegu, kot nekdo, ki se je usposabljal v Španiji. Odkrijte, kaj vaši zaposleni LAHKO naredijo! Najbolj uporabno orodje za primerjavo nivoja kvalifikacij vaših zaposlenih je European Qualification Framework (EQF). Vsaka kvalifikacija ima ekvivalenten nivo kompetenc, kar pomeni, da fokus leži na tem, katere naloge lahko oseba realistično izvaja. EQF nivo je determiniran z opisi, ki dajejo točno takšne vrste informacij, ki zadevajo nivo znanja, veščin in odgovornosti/avtonomnosti.  

Vloga podjetja pri Učenju z delom (UZD)

Vloga podjetja pri UZD Podjetje ima ključno vlogo v procesu predstavitve in implementacije UZD. Delovno okolje je tisto, kjer učenci izkušajo realne scenarije, izboljšujejo svoje veščine in implementirajo vso znanje, ki so ga prejeli tekom teoretičnega dela procesa učenja. Zato je zelo pomembno, da podjetja ustvarijo varno in odprto okolje, ki nudi dovoljšnjo podporo njihovim učencem. Upoštevajoč pogosto negativno percepcijo, ki jo imajo o UZD različni deležniki, je ključno, da se poudari, da dobijo podjetja vzajemne prednosti od UZD-ja in promovirati moramo pozitivne zgodbe UZD, skozi razvoj študij primerov, specifičnih za sektorje in zgodbe uspeha ter jih promovirati širši javnosti in tako spodbujati prevzem in vključenost v priložnosti UZD. Prvi korak na poti do predstavitve UZD v vase podjetje je, da se zavedate razlogov, zakaj je UZD zmagovalna kombinacija za vse udeležene v ta proces in da se spoznate z državnimi regulacijami in procesi implementacije UZD. Ta stopnja faze planiranja zahteva in vključuje tudi določen nivo avtonomnosti in inovativnosti in sicer s planiranjem in ustvarjanjem prilagojenih programov izobraževanja, ki so primerni za specifične potrebe deležnikov in podjetja samega. Da se zagotovi uspeh UZD, morajo podjetja upoštevati množico potreb in pričakovanj deležnikov pri planiranju programov izobraževanja, spremljati pa jih mora dobra … Read more

Europass za delodajalce

Europass pomaga delodajalcem prihraniti čas in energijo, ko ocenjujejo kvalifikacije ali nadaljnja potrebna usposabljanja zaposlenih ali praktikantov. Še posebej je koristno pri obravnavi prijavnic iz druge EU države, ker pomaga kadrovik razumeti nivoje kvalifikacij kandidatov.   Kaj je Europass? Europass je skupek dokumentov, ki vam omogočijo oceno kvalifikacij na učinkovit način in sicer tako, da vam omogoča, da najdete in enostavno primerjate informacije.